Pierwszy nabór wniosków o pomoc z PROW 2014-2020, który odbył się od 20 sierpnia do 16 września ubiegłego roku, przebiegał na podstawie rozporządzenia, które wykluczało z możliwości uzyskania pomocy tych, którzy m.in. wcześniej rozpoczęli kierowanie gospodarstwem. Wielu młodych było zaskoczonych takim wymogiem – i ministerstwo rolnictwa zaczęło zabiegać w UE o zgodę na zmianę warunków uzyskania pomocy.

Trochę to trwało – ale jest.

W połowie marca ogłoszono zmiany zasad przyznawania pomocy i rozpoczęcie drugiego naboru na „Młodego rolnika” z PROW 2014-2020.

W przepisach zmienionego rozporządzenia wskazano też zmiany, które będą dotyczyły pierwszego, już przeprowadzonego naboru.

Jak podaje ARiMR, w zeszłorocznym naborze wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania złożyło 3313 młodych rolników, ok. 407 z nich nie spełniało wówczas warunków do przyznania im takiego wsparcia, z powodu m.in. złożenia wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich wcześniej niż wniosku o przyznanie premii dla młodych rolników. Trwa obecnie weryfikacja tych wniosków, nowa lista rankingowa określająca kolejność przysługiwania pomocy ma powstać do końca marca.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!