Kto i z czyich pieniędzy zwróci ponad 738 tys. zł z odsetkami liczonymi jak za zaległości podatkowe, których od Dolnośląskiej Izby Rolniczej wymaga Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu niewłaściwej realizacji projektu „Mój szef to ja”?

Przypomnijmy, że śledztwo Wydziału do Walki z Korupcją KWP we Wrocławiu, wykazało iż "w trakcie realizacji projektu Dolnośląska Izba Rolnicza dysponowała środkami publicznymi w sposób noszący znamiona przestępstwa łapownictwa biernego i czynnego, w związku z wprowadzeniem do grup szkoleniowych poszczególnych osób poprzez przekazywanie, podawanie, wskazywanie ich danych, a w konsekwencji protegowanie i wydawanie poleceń przyjęcia do szkolenia konkretnych osób w celu uczestnictwa w ww. projekcie, a następnie uzyskania przez nich pomocy w postaci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego oraz usługi szkoleniowej i powiązanych z nią usług”.

Więcej: Mój szef to… izba rolnicza 

                Prokurator w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej 

W efekcie - decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, nakazująca zwrot pieniędzy.

I niemożność uzyskania odpowiedzi na pytanie, kto i z czyich pieniędzy zwróci należność. Milczy Dolnośląska Izba Rolnicza, milczy Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Śledztwo wszczęła prokuratura – i umorzyła je postanowieniem z  dnia 27  czerwca 2016r.

Jak poinformowano, umorzone  zostało śledztwo   V Ds.148/15 :

„I. w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 738 231,59zł DIR we Wrocławiu  poprzez nadużycie uprawnień przez  zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu   Prezesa  DIR i Dyrektora  Biura DIR  w trakcie realizacji  przez niniejszą  instytucję Projektu „Mój Szef to ja – praktyczne  wskazówki  jak założyć i  prowadzić  własną  firmę wraz ze wsparciem  finansowym”  współfinansowanego   ze środków   Unii Europejskiej  , Europejskiego  Funduszu  Społecznego  tj. o czyn z art. 296§1kk wobec  tego, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone