Maksymalnym terminem przeprowadzenia zmian dotyczących agencji obsługujących rolnictwo będzie 1 stycznia 2017 – to związane jest z koniecznością odpowiedniego zaplanowania budżetu.

Zmiany mają dotyczyć wszystkich agencji: ANR, ARiMR i ARR.

Nowa agencja ma mieć charakter płatniczo-programowy.

- Musi być taka jedna agencja rozwoju obszarów wiejskich, która będzie prowadziła politykę rozwoju na obszarach wiejskich z elementami programowania i zadaniami wynikającymi z „Paktu dla obszarów wiejskich” – zapowiada minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. – Obecnie samorząd nie ma konkretnego partnera do rozmowy o rozwoju strategicznym poszczególnych miejscowości, bo zarząd województwa, który dysponuje środkami, przedstawia tylko w formie konkursów poszczególne zadania. My chcemy wprowadzić obszary interwencji dla najbardziej zapóźnionych, będą podjęte działania programowe, wspólnie przez rząd z odpowiedzialną władzą lokalną.

Obecnie w agencjach trwa audyt. Przygotowywany jest też „Pakt dla obszarów wiejskich”.

W przedstawionych wczoraj „Celach i zadaniach do realizacji w MRiRW w latach 2015-2019” znalazło się „Sprawne i efektywne funkcjonowanie administracji publicznej, instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, racjonalne programowanie i zapewnienie finansowania”.

Podobał się artykuł? Podziel się!