„Chęć i wola pomocy <naszemu> rolnikowi ma zatem wymiar społeczny już na etapie podejmowania ostatecznych decyzji. Nie chcemy znaleźć się w sytuacji arbitralnego decydenta, w sprawie z pokrzywdzeniem innych rolników zainteresowanych dzierżawieniem gruntów Zasobu WRSP w tej okolicy” – tak zapewnia ANR, odpowiadając na artykuł i nasze pytania związane z uniemożliwieniem młodemu rolnikowi udziału w przetargu na dzierżawę ziemi. Chodzi raptem o tydzień. Gdyby przetarg odbył się nie 25 kwietnia, jak zaplanowano, ale 1 maja, młody rolnik mógłby stanąć do niego, gdyż wówczas nie byłby wymagany 5-letni okres prowadzenia gospodarstwa.

Więcej: „Młody rolnik” bez ziemi

ANR najpierw twierdziła, że po uzyskaniu przez naszego młodego czytelnika poparcia w izbach rolniczych przełoży przetarg. Potem zmieniła zdanie, zasłaniając się koniecznością szybkiego rozdysponowania ziemi, rzekomo, aby umożliwić rolnikom prace polowe i złożenie wniosku o dopłaty. Pięknie, ale czy tydzień ma tu rzeczywiście takie znaczenie? – pytaliśmy. I ANR odpowiada:

„Do Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie rolnicy Warmii i Mazur składają wnioski o dzierżawę ziemi z Zasobu. Kiedy zapadły decyzje o wstrzymaniu sprzedaży, zainteresowanie dzierżawieniem ziemi rolnej przez rolników wzrosło. Codziennie napływają do nas podania o dzierżawę. Wśród zainteresowanych znalazł się rolnik z naszego województwa, któremu obecne przepisy uniemożliwiają udział w przetargu ograniczonym do rolników na dzierżawę ziemi przed 1 maja 2016 roku, gdyż nie spełnia warunku 5 lat osobistego prowadzenia gospodarstwa. Rolnik chciałby stanąć do przetargu na dzierżawę dwóch nieruchomości Zasobu WRSP w Mysłakach o powierzchni 9,8824 ha i 16,41 ha. Pismo popierające w jego sprawie skierowała do nas Izba Rolnicza w Olsztynie w połowie lutego br. Na tym jednak nie koniec, ponieważ wnioski o dzierżawę ww. gruntów składają inni rolnicy. Te pisma także trzeba rozpatrzyć i zapoznać się z argumentami przed wejściem w życie nowych przepisów regulujących procedury przetargowe po 1 maja 2016 roku. Do tego czasu, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 2/2016 Prezesa ANR, kandydat na dzierżawę powinien być wyłoniony jeszcze przed dniem 30 kwietnia 2016 roku, a przecież zdecydowana większość wnioskodawców spełnia obecnie wymogi.