Wniosków o płatności bezpośrednie na 2016 rok  do 19 kwietnia jest zaledwie 272,5 tys. Termin upływa 16 maja, a do 10 czerwca można jeszcze składać wnioski, licząc się z 1-procentową utratą należnych płatności za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub. r. 1,35 mln rolników.

Jeszcze mniej czasu zostało na złożenie wniosków młodym rolnikom, którym 29 kwietnia kończy się termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z PROW 2014-2020.

Do 19 kwietnia wnioski o tę premię złożyło w ARiMR 265 młodych rolników.

W zeszłorocznym naborze, który odbył się od 20 sierpnia do 16 września, wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania złożyło 3313 młodych rolników – podawała agencja wcześniej.

Większe zainteresowanie jest jak dotąd naborem wniosków na „Modernizację”.

Do 19 kwietnia wnioski o pomoc złożyło 2836 rolników.

W naborze przeprowadzonym w terminie 19 października - 17 listopada 2015 r. (bez naboru „na maszyny”) zebrano 2471 wniosków, z tego 1529 na inwestycje w rozwój produkcji mleka krowiego, 645 zł  na operacje związane z rozwojem produkcji bydła mięsnego i 297 wniosków od rolników, którzy zaplanowali rozwijanie produkcji prosiąt.

Jak z tego wynika, także „Modernizacja” nie wywołała jak dotąd wielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów.

Podobał się artykuł? Podziel się!