Wczoraj podaliśmy informację o treści pisma skierowanego z Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR do jej biur powiatowych. Wynika z niego, że „ręcznie” pracownicy biur powiatowych obsługują wnioski dotyczące płatności bezpośrednich, przygotowując do wypłat tylko ich część: wnioski do 7 ha, zawierające jedynie płatności JPO, dodatkową i za zazielenienie, do krów, bydła i kóz. Dlatego pytaliśmy, skąd to ograniczenie i czy ARiMR na pewno nie ma kłopotu z systemem informatycznym, który obsługuje płatności?

I mamy odpowiedź (całość jej znajdą Czytelnicy w załączeniu).

ARiMR zapewnia, że system informatyczny będzie gotowy 25 listopada, zaś sytuacja związana z przygotowaniami do wypłaty dopłat tylko niektórym wnioskodawcom spowodowana jest brakiem współczynnika korygującego, który będzie stosowany dla dopłat przekraczających 2 tys. euro: „Jego wartość w 2015 roku została określona w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/1146. Jednak, jak wynika z preambuły do tego rozporządzenia, do dnia 1 grudnia 2015 r. współczynnik korygujący może być dostosowany przez Komisję Europejską na podstawie nowych informacji będących w jej posiadaniu, zgodnie z art. 26 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2014. Jest to zatem główna przyczyna naliczania w pierwszej kolejności płatności dla gospodarstw, które nie podlegają dyscyplinie finansowej.”

O innych, „mniej głównych” przyczynach agencja nie pisze.

A szkoda, bo związek między przekroczeniem 2 tys. euro dopłat, a otrzymywaniem ich z tytułu np. płatności związanej do owiec jest dość odległy, żeby nie powiedzieć – mało dostrzegalny.

Wątpliwości budzi też co innego. Otóż ARiMR uprzejmie poinformowała wczoraj, „że do 17 listopada 2015 r. płatności zaliczkowe na poczet płatności bezpośrednich zostały wypłacone dla 783,7 tysiąca rolników (ok. 58% składających wnioski) na kwotę 1,321 mld zł.” Natomiast na stronie internetowej ARiMR (w załączeniu zrzut ze strony) zamieszczono informację inną: „Do 13 listopada ARiMR przekazała na konta bankowe 788 tys. rolników 1,32 mld zł w ramach wypłat tych zaliczek.”