Jeszcze dzień wcześniej MRiRW informowało, że nie jest ustalona prowizja od zapowiadanych kredytów obrotowych, które mają być udzielane rolnikom do wysokości należnej, a nie odebranej JPO. Również z banku nie uzyskaliśmy potwierdzenia zawarcia jakiegoś porozumienia w sprawie wysokości prowizji. Ale ARiMR przyznaje:

„Prowizja banku od kredytów obrotowych udzielanych w ramach JPO wynosi 0,25 pp. Ustalenia w tym zakresie zostały poczynione na spotkaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z Prezesami Banków”.

Jak się dowiadujemy nieoficjalnie, spotkanie odbyło się w czwartek 11 lutego, ale do czasu podpisania porozumień banków z ARiMR wysokość prowizji nie jest traktowana jako pewnik.

Agencja ma też informację na temat dostępności kredytów – niestety wynika z niej, że kredyty nie będą dostępne od 26 lutego, jak pozwala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opublikowane 11 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 170).

Agencja spodziewa się, że stosowne porozumienia z bankami, dotyczące zasad udzielania kredytów, zawrze „na początku marca”:

„W kwestii dostępności tych kredytów dla rolników trzeba wyjaśnić że, Rozporządzenie Rady Ministrów regulujące zasady udzielania takich kredytów zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 11 lutego br. Wejdzie ono w życie po 14 dniach od ogłoszenia, czyli 26 lutego. Po wejściu w życie tego rozporządzenia i po podpisaniu przez banki umów z Agencją, kredyt taki będzie dostępny dla rolników. Wszystko zależy więc od tego kiedy banki podpiszą umowy z ARiMR, można przypuszczać, że powinno się to stać na początku marca.”

Podobał się artykuł? Podziel się!