Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu umieszcza się w księgach rejestracji.

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego ma też obowiązek przekazać liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu kierownikowi biura ARiMR:

1) na formularzu udostępnionym przez Agencję albo

2) w formie elektronicznej:

a) przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo

b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

– w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

Agencja przypomina też, że od 10 marca 2017 r obowiązują nowe druki dotyczące świń oraz spisy stanów stada dla bydła, owiec, kóz i świń.

Formularze i instrukcja wypełniania są zamieszczone na stronie internetowej ARiMR.

Podobał się artykuł? Podziel się!