Wydawało się, że wyrok sądu, stwierdzający przewlekłość postępowania ARiMR („postępowanie ARiMR nie było prowadzone sprawnie, racjonalnie i skutecznie”) zdopinguje agencję do działania.

Więcej: Postępowanie administracyjne musi być sprawne

Nic z tego.

Agencja, zmuszona do działania przez sąd, wprawdzie 30 października 2015 wydała decyzję przyznającą naszej czytelniczce sporne dopłaty za 2012 r., ale pieniędzy nie wypłaciła.

Więcej: Jak długo można czekać na dopłaty za 2012 rok?

Dlaczego pani Monika do dziś nie otrzymała przyznanej pół roku temu - z niemałym opóźnieniem - płatności ONW? Dlaczego zmusza się ją do ponowienia postępowania sądowego, odmawiając teraz przyznania płatności obszarowej i rolnośrodowiskowej, skoro wcześniej była zapewniana, że zeznania i dowody zebrane przy ONW wystarczą do wydania decyzji także w sprawie kolejnych płatności na te same działki? – pytaliśmy w ARiMR jeszcze w lutym.

„Pragniemy zapewnić, że ARiMR respektuje wyrok sądu w sprawie dopłat ONW dla Pani Moniki (…) i natychmiast wypłaciłaby przyznane przez sąd środki. Na Panią (…) nałożone zostały jednak wieloletnie sankcje w ramach płatności rolnośrodowiskowych i dopłat bezpośrednich za 2012 rok. Ich wysokość pokrywa się z wartością dopłat, które Pani (…) powinna otrzymać w ramach ONW. Zgodnie z prawem, wysokość sankcji jest w pierwszej kolejności pobierana z należnych rolnikowi płatności. ARiMR nie może więc wypłacić Pani (…) przyznanej kwoty dopłat ONW. Pani (…) zakwestionowała nałożenie na nią sankcji w ramach płatności rolnośrodowiskowych  i dopłat bezpośrednich za 2012 r. W styczniu 2016 roku Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego wydał decyzje o uchyleniu dotychczasowych decyzji i przekazaniu spraw o przyznanie tych płatności do ponownego rozpatrzenia. Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły” – odparła agencja.