Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych – zapowiadano. Skoro wypłacono zaliczkowo 9,2 mld, to wypłacono ok. 63 proc. całej należnej kwoty. Dlaczego nie 70 proc.? Skąd ta różnica?  - zapytaliśmy w ARiMR.

Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego (art. 75 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013) płatności, w tym zaliczek, nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji kwalifikowalności dokonywanej na podstawie art. 74 tego rozporządzenia. Artykuł ten stanowi, że w celu weryfikacji kryteriów kwalifikowalności przeprowadza się kontrole administracyjne, które są uzupełniane wynikami z kontroli na miejscu.

Maksymalna koperta finansowa na realizację tych dopłat wynosi 14,8 mld zł, jednak ze względu na stwierdzane nieprawidłowości skutkujące zmniejszeniem kwoty płatności a nawet jej odmową koperta ta nie jest wykorzystywana w 100%. W materiale prasowym wskazano także, że dla 28,5 tysiąca rolników nie zostały naliczone zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Wyjaśnić także należy, że ze względu na niezakończone kontrole na miejscu część rolników otrzymała 70% zaliczki tylko do tych schematów pomocowych, dla których kontrole zakończyły się – wyjaśniła agencja.

I rzeczywiście wcześniej podawano, że dla 28,5 tys. rolników nie zostały naliczone zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.

Więcej: ARiMR: Wypłata zaliczek zakończona sukcesem

Po podliczeniu liczby złożonych wniosków i "liczby rolników ze zrealizowaną zaliczką", okazuje się jednak, że różnica wynosi 30 505, a nie 28 500 .

Więcej: Ilu rolników wnioskowało o dopłaty, a ilu otrzymało zaliczki?

Skąd te różnice?

ARiMR tak to wyjaśnia: W udzielonej wcześniej odpowiedzi wskazano, że " Różnica między naliczoną, a wypłaconą kwotą wynika przede wszystkim ze zwrotów bankowych (nieaktualne nr rachunków bankowych rolników) i przypadków śmierci rolników, która nastąpiła od dnia naliczenia zaliczki do dnia jej realizacji.