Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma podobne przyczyny i podobny zakres zmian, co przygotowywana nowelizacja rozporządzenia dotyczącego „Rolnictwa ekologicznego”, o której informowaliśmy niedawno.

Więcej: Uprawy ekologiczne będą lepiej kontrolowane? 

Wstępne ustalenia po audycie przeprowadzonym przez Komisję Europejską w sprawie płatności obszarowych – i podobnie zarzuty i sposób rozwiązania problemów, co dla „Rolnictwa ekologicznego”. I beneficjenci „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” będą więc mieli obowiązek dostarczania ARiMR do 15 lipca kopii pierwszej strony planu działalności rolno-środowiskowej oraz kopii zawartego w tym planie wykazu wybranych do realizacji pakietów lub wariantów.

I oni będą tracili 100 proc. dopłat, jeśli przekroczą dopuszczalny poziom nawożenia.

Zmiany dotyczą też pakietu 7.Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. Uznano, że dopuszczalne jest jednorazowe dodanie w drugim roku realizacji zobowiązania w ramach danego wariantu pakietu 7. zwierząt innej rasy niż zwierzęta rasy lokalnej zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności. Rolnicy, którzy w 2015 i 2016 r. podjęli zobowiązanie w ramach danej rasy, a chcieliby rozszerzyć to zobowiązanie o inną rasę danego gatunku, będą mogli to zrobić w 2017 r. „Oczekiwanym efektem zmiany będzie zwiększenie ochrony zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” – uzasadnia zmianę ministerstwo.

Ponadto zmiany dotyczą ograniczenia do torfowisk obszaru, na którym powinien być przestrzegany wymóg utrzymywania czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!