Przeprowadzony pierwszy nabór na „Młodego rolnika” pokazał, że zaostrzone w PROW 2014-2020 warunki ubiegania się o premię spowodowały znacznie mniejsze zainteresowanie rolników ubieganiem się o wsparcie. Wpłynęło ok. 3,4 tys. wniosków.

Ministerstwo zapowiedziało zmianę rozporządzenia, tak aby o premię mogli ubiegać się także ci, którzy rozpoczęli wcześniej kierowanie gospodarstwem i ostatecznie także od takich rolników przyjmowano wnioski.

Zapytaliśmy w MRiRW, jakie zmiany w rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 są przygotowywane i kiedy będą znane?

MRiRW wyjaśnia:

"Mając na względzie postulaty dotyczące uwzględnienia osób, które w 2015 r. złożyły wnioski o płatności bezpośrednie, lub dokonały innej czynności świadczącej o kierowaniu gospodarstwem przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020."

Jak informuje przy tym MRiRW, „jednocześnie podjęto uzgodnienia z Komisją Europejską w sprawie odpowiednich modyfikacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany polegałyby na dopuszczeniu kierowania gospodarstwem przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wydłużeniu (z 12 do 18 miesięcy) maksymalnego okresu urządzania i kierowania gospodarstwem, a także na umożliwieniu rozpoczęcia urządzania i kierowania gospodarstwem po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Warunkiem wprowadzenia powyższych modyfikacji jest przyjęcie odpowiedniej zmiany Programu przez Komisję Europejską."

Podobał się artykuł? Podziel się!