Obecne ministerstwo rolnictwa od początku objęcia władzy podejmuje kroki, mające załagodzić sytuację na rynku mleka. Już dwukrotnie wystąpiliśmy o analizę sytuacji na rynku mleka na forum UE, a 17 maja odbędzie się z inicjatywy Polski kolejna debata na ten temat – mówił dziś w Sejmie wiceminister Jacek Bogucki, odpowiadając na pytania posłów Barbary Chrobak i Andrzeja Kobylarza z Kukiz’15, dotyczące proponowanych przez rząd rozwiązań odnośnie do trudnej sytuacji na rynku mleka.

Rynek mleka objęty jest wspólną organizacją – mechanizmy wsparcia muszą więc być unijne lub wprowadzone za zgodą UE – informował wiceminister..

Sytuacja światowa i europejska spowodowała spadek cen, ale w Polsce są one jeszcze o ok. 8 proc. niższe od średnich w UE. Pogłowie krów spada, rośnie jednak ich wydajność. W 2015 roku skupiono 10 mln 872 tys. t mleka, o 2,6 proc. więcej niż rok wcześniej i ta tendencja zwyżkowa utrzymuje się także w I kwartale 2016 roku.

Ceny skupu są niższe o 8,5 proc. od unijnych, a licząc rok do roku – o 13 proc.

Wśród proponowanych przez Polskę na forum unijnym mechanizmów mających poprawić sytuację na rynku mleka znalazły się: wsparcie producentów, ceny interwencyjne na mleko i masło, poszukiwania nowych rynków eksportowych, zniesienie embarga rosyjskiego, umorzenie i zniesienie opłat za przekroczenie kwot mlecznych.

Taka możliwość zmiany prawa na poziomie UE została jednak odrzucona.

Polska zabiega więc o zgodę na wprowadzenie specjalnego programu dla Polski, który miałby polegać na zgodzie na indywidualne umorzenia kar dla rolników znajdujących się w trudnej sytuacji – informował wiceminister.

Jak podkreślił, brak uregulowań w zakresie łańcucha dostaw, problem ten nie został uregulowany przez poprzedni rząd, który próbował bezskutecznie wprowadzić w tym zakresie działania dobrowolne. Teraz zamierza się  i dobrowolnie, i ustawowo uregulować stosunki między rolnikiem a handlem, bo dotychczasowe działanie było niewystraczające.

Niewystarczające też były działania unijne – odmowa podjęcia działań innych niż finansowanie z budżetów krajowych lub podejmowanie tylko działań niefinansowych.

Poseł Barbara Chrobak zwrócił uwagę, że rolnicy nie mają wpływu na cenę skupu i nie znają jej, oddając mleko. Ceny mleka spadają, zagrażając rodzinom utrzymującym się z tej produkcji. Czy będą dopłaty do produkcji mleka? – pytała poseł.