Zawarto je w projektowanym rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W latach 2016-2017 uruchomiona ma być nowa linia kredytowa dla zadłużonych.

Kredyt ten będzie udzielany do wysokości zobowiązań cywilno-prawnych powstałych do końca 2015 roku, których termin wymagalności upłynął, ale nie wyższej niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne.

Oprocentowanie dla kredytobiorcy ma wynosić 1 proc. przez pierwsze dwa lata, a następnie 2,5 proc. W pozostałej część oprocentowanie opłaci ARiMR – jak zastrzeżono, dopłata do oprocentowania kredytu bankowego nie może być wyższa niż łączna wysokość pomocy publicznej, która nie może przekroczyć 40 proc. kwoty udzielonego kredytu bankowego.

Kredyt będzie mógł być udzielany maksymalnie na 8 lat.

Producenci mleka, trzody chlewnej oraz owoców i warzyw będą mogli natomiast skorzystać z nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do końca 2015 roku.

Kwota pożyczki nie może przekroczyć kwot nieuregulowanych należności, z wyłączeniem odsetek.

Pożyczka będzie wypłacana w dwóch ratach: połowa kwoty pożyczki w 2016 roku, a druga połowa w 2017 r. po rozliczeniu pierwszej raty.

Pożyczki te mają być udzielane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Wnioski powinny być złożone do 15 października. Należy do nich dołączyć kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów i oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających do pokrycia zobowiązań.

W ocenie skutków regulacji projektowanego rozporządzenia podano, że niezbędne będzie przeznaczenie dodatkowych środków dla ARiMR w wysokości po 200 mln zł w 2016 i 2017 r. na realizację pomocy w formie pożyczek.

Przyjęto też oprocentowanie kredytów na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych na poziomie 3,38 proc. w skali roku oraz wysokość akcji kredytowej w 2016 i 2017 r. na poziomie 500 mln zł. Pieniądze na kredyty mają pochodzić ze środków będących w dyspozycji ARiMR przyjętych na poziomie roku 2015.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po opublikowaniu. Projekt umożliwiło przedstawienie przez Komisję Europejską 21 marca 2016 r. informacji na temat różnych opcji, z których mogą korzystać państwa członkowskie w ramach pomocy państwa w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych. KE wskazała m.in. na możliwość programu pomocy państwa dotyczącego dostępu do finansowania w celu wyrównania poziomu płynności.

Podobał się artykuł? Podziel się!