Niedawno wiceminister Zbigniew Babalski zapowiedział w Sejmie: - Robimy wszystko, żeby przyspieszyć działania w PROW na lata 2014–2020. Niebawem minister odpowiedzialny, pan minister Zarudzki, przedstawi ten kalendarz w szczegółach.

Co miał na myśli wiceminister? Wydawałoby się, że przyspieszenie PROW. Niestety nie potwierdza tego Ministerstwo Rolnictwa. Pytane o „konkrety, jak jeszcze nie działań, to liczb  dotyczących planów i ich realizacji” oraz „Jaki jest aktualny stan  realizacji PROW, ile pieniędzy zakontraktowano, ile wypłacono - a jak  to planowano?” ministerstwo odpowiada, że opublikowało harmonogram i informacje miesięczne na temat realizacji PROW – i to wszystko, co wie na ten temat, nie daje się natomiast uprosić o porównanie planów i stanu ich realizacji. Szkoda, bo byłoby o czym mówić.

Zgodnie z ostatnim „Sprawozdaniem miesięcznym z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od uruchomienia Programu na dzień 31.03.2017 r.” złożono wnioski na 36,20% limitu środków, zawarto umowy na 24,01% limitu, zrealizowano płatności na 10 proc. limitu.

Wykorzystanie limitu najlepiej wygląda... dla rent strukturalnych. Tu wykorzystano 45,64 proc. limitu. Można powiedzieć – nie było wyboru, zobowiązania są podjęte wcześniej i muszą być realizowane.

Kolejne na liście wykorzystania limitu są płatności ONW – tu limit został wykorzystany w 27,53 proc.

Dwucyfrowy wynik jest jeszcze dla realizacji „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” – 18,35 proc. i „Rolnictwa ekologicznego” - 14.12 proc.

A jak wygląda sprawa poza płatnościami obszarowymi?

Wszystkie pozycje są poniżej 10 proc., np.:

- Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych – zrealizowano płatności w wysokości 9,30% limitu

- Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów - 9,20% limitu

- Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - 7,69% limitu.

Zerowe wykorzystanie limitu jest np. na:

- Transfer wiedzy i działalność informacyjną

- Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

- Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych