Z tytułu płatności bezpośrednich należnych za 2015 rok do końca grudnia 2,8 mld zł trafi do rolników – to nie jest gorsza sytuacja niż w poprzednich latach, kiedy przekazywano 2,3-2,4 mld. Problemem jest jednak cała popsuta informatyka. Zleciliśmy kontrolę tego procesu do NIK – zapowiedział minister Krzysztof Jurgiel, odpowiadając dziś w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pytania posłów. Jak mówił minister, po objęciu resortu zastał pismo od poprzedniego jeszcze ministra finansów, który zapowiadał wstrzymanie środków na zaliczki dopłat i ograniczenie ich do 1,3 mld zł. Dopiero nowy minister finansów przeznaczył na płatności bezpośrednie dodatkowe środki.

Minister mówił też o konieczności zwiększenia w przyszłości pomocy krajowej dla rolnictwa. Na początek zwiększono zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego – w tym roku o 5 groszy, ale to nie wszystko, czego można się spodziewać: Chcemy, aby w kolejnych latach akcyza w maksymalnej dopuszczalnej wysokości 1,08 była wprowadzona – zadeklarował minister.

W celach ministerstwa uwzględniono"Uruchomienie krajowych instrumentów wsparcia po 2015 roku".

W 2007 r. procent wydatków na rolnictwo z budżetu państwa w relacji do PKB wynosił 2,94, spadał co roku , aż do 1,83 w 2014 r. - należy wrócić do wcześniejszego udziału rolnictwa w wydatkach.

Nie da się do końca roku rozwiązać problemów sprzedaży bezpośredniej. Będą jednak prace nad zmianą przyjętych rozwiązań, które  wejdą w życie 1 stycznia – zapowiedział Krzysztof Jurgiel i opowiedział się za poprzednimi pomysłami, aby wyznaczyć limit sprzedaży bezpośredniej na 30-40 tys. Są doświadczenia z pracy nad tym zagadnieniem, jest więc możliwość szybkiego rozwiązania tych problemów.

W najbliższym czasie powstanie ustawa dotycząca przekazania doradztwa rolniczego pod MRiRW.

Wśród zadań do realizacji minister wskazał wprowadzenie systemu doradztwa rolniczego, innowacyjne rozwiązania na rzecz zmiany statusu doradcy rolniczego i kompetencji instytucji doradczych; zmianę systemu organizacji i finansowania doradztwa; zmianę systemu akredytacji i standardów usług doradczych; weryfikację zasad urynkowienia usług doradczych w powiązaniu z systemem certyfikacji doradców i akredytacji jednostek świadczących usługi doradcze oraz zwiększenie dostępności tych usług dla rolników.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!