Poseł Piotr Polak z PiS mówił dziś w Sejmie o tym, że unijni ministrowie rolnictwa starają się zmniejszyć skutki kryzysu trwającego na rynkach rolnych. Odbyto spotkania w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Trójkąta Weimarskiego. Poseł pytał o efekty tych spotkań, przejawiające się na forum Unii Europejskiej.

Wiceminister Jacek Bogucki poinformował odpowiadając, że rząd i MRiRW prowadzą aktywne działania zmierzające do wspierania rolników „w tej trudnej sytuacji, którą zastaliśmy, obejmując władzę”. Żadnych uzgodnień międzynarodowych, zmierzających do uzyskania wsparcia dla polskich inicjatyw, nie zastano. Podjęte kroki powodują, że wsparcie dla polskich propozycji rosło. Minister Jurgiel postanowił więc szukać wsparcia podczas posiedzeń istniejących w ramach grup UE – mówił wiceminister.

Stwierdził, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej udało się wypracować wspólne oświadczenie wzywające KE do bardziej intensywnych działań na rynkach rolnych. Nie udało się natomiast znaleźć wsparcia dla utrzymania kwotowania cukru, proponowanego przez Polskę. Co do rynków mleka i wieprzowiny jest porozumienie – wsparcie ma nastąpić z budżetu UE, a nie krajowych. Podobnie w ramach Trójkąta Weimarskiego – wypracowane „Oświadczenie warszawskie” będzie wkrótce w UE zaprezentowane. Ministrowie proponują wsparcie z budżetu UE mechanizmów regulujących rynek.

- Jest to ogromny sukcesem, bo do tej chwili nie było sytuacji, aby trzy największe państwa, jeśli chodzi o rolnictwo, wypracowały wspólną propozycję i zobowiązały się do szukania dla niej poparcia – ocenił Bogucki. Wiceminister spodziewa się, że pomoże to Polsce przeforsować teraz propozycje, ponawiane od jesieni ubiegłego roku.

Poseł Piotr Olszówka pytał o następstwa odbytej wiosną wizyty komisarza Hogana.

Podczas tego spotkania komisarza Hogana z ministrem Jurgielem rozmawiano na temat szczegółowych rozwiązań, ze strony komisarza Hogana uzyskano zapewnienie o poparciu – dowiedział się.

Niestety nie udało się uzyskać wsparcia dla polskiej propozycji dopłat eksportowych, ale są zmiany w sposobie myślenia urzędników unijnych po polskich wnioskach – mówił wiceminister. Następuje większa otwartość na rozwiązania wpierające polskich rolników. Od deklaracji do wprowadzenia rozwiązań upływa w UE kilka miesięcy, ale już informacja, że prace rozpoczęto, jest dobrą wiadomością - przekonywał. Polskie wystąpienia nie są bezskuteczne. Prace zmierzające do wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw też są w UE prowadzone, ale nasz rząd przygotował polskie rozwiązania, choć zabiega o uregulowanie problemu na poziomie unijnym. - Nasze działania są obliczane na wzmocnienie i przeforsowanie polskich wniosków na poziomie unijnym – podsumował swoją informację wiceminister Jacek Bogucki.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!