Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw przyjął wczoraj Sejm. Umowa była uzgadniana od kilkunastu lat.

Czy jej ostateczna ratyfikacja umożliwi współdziałanie w sprawie zwalczania ASF?

Poseł Andrzej Maciejewski pytał w Sejmie, czy  umowa ta obejmuje kwestie fitosanitarne, kwestie dotyczące przemieszczania się dzikich zwierząt, prowadzenia rozeznania w tym zakresie?

Podobne wątpliwości związane z ASF miał też poseł  Grzegorz Wojciechowski.

- Czy ta ratyfikacja może pomóc w tym, aby to zagrożenie zlikwidować czy zatrzymać na granicy, aby nie rozprzestrzeniało się na terytorium Polski, ale również na terytorium Ukrainy? – pytał.

Z odpowiedzi  Jarosława Zielińskiego, wiceministra w MSWiA wynika, że wszystko zależy od tego, czy Białoruś będzie chciała wspólnego działania w sprawie zwalczania tej choroby.

- Jeżeli chodzi o pytanie, czy inne zagrożenia typu ASF mogłyby być zwalczane w tym trybie, i też pytanie, jakie jeszcze inne mogą być zjawiska, na które można będzie reagować w trybie tej umowy, to pamiętajmy o tym, że działanie drugiej strony może odbywać się tylko i wyłącznie na wniosek państwa, które o tę pomoc prosi, zwraca się o nią - wyjaśnił. - Nie można więc reagować jednostronnie, to jest zawsze na wniosek, na zaproszenie i pewnie strony będą w praktyce, w realnych działaniach ustalać te okoliczności, które będą wymagały wspólnego reagowania. Być może to „inne” właśnie tutaj będzie wypełnione przez praktykę życiową po prostu.

W sprawie przyjęcia tego rządowego projektu ustawy głosowało 440  posłów.  Za  było 438, przeciw – 2 posłów-ministrów: Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Ziobro. Pytamy w MRiRW, co jest przyczyną niechęci ministra rolnictwa do ratyfikacji tej umowy o współpracy i czy możliwe jest współpraca z Białorusią przy zwalczaniu ASF.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!