„Płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który ma do tej działki prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tej działki” - takie uregulowanie proponuje Ministerstwo Rolnictwa w projekcie nowelizacji ustawy o płatnościach bezpośrednich, skierowanym właśnie do konsultacji.

Ma ono dotyczyć także płatności obszarowych, wypłacanych w ramach PROW (rolnośrodowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i ONW).

To sposób na bezumownych użytkowników – powierzchnia zajęta przez nich na 30 września 2015 r. to blisko 3,3 tys. ha (973 przypadki).

Projekt ma wejść w życie 15 marca 2016 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!