Przyjęta 14 kwietnia ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw odmawia prawa do udziału w przetargach rolnikom bezumownie użytkującym ziemię i wezwanym do jej opuszczenia.

Zgodnie z przyjętymi wcześniej zmianami, od tego roku, aby uzyskać płatność bezpośrednią na ziemię ZWRSP trzeba okazać do niej tytuł prawny.

To kolejne przepisy, które mają zniechęcić do bezumownego zajmowania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

ANR ma trudności z egzekucją należności z tytułu bezumownego użytkowania - w 2014 roku, należności powstałe w związku z użytkowaniem nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego przez osoby trzecie, wynosiły blisko 198 mln zł.

Więcej: Bezumowni użytkownicy ziemi nie płacą

W 2015 r. sytuacja pogorszyła się. „W odpowiedzi na pytanie dotyczące należności z tytułu bezumownego użytkowania państwowych gruntów informujemy, że całkowita kwota z tego tytułu w 2015 roku wyniosła 44.150 tys. zł, z tego 23.232 tys. zł Agencja ściągnęła” – informuje ANR.

Ponad 20 mln zwiększyło więc w ubiegłym roku kwotę należną agencji od bezumownych użytkowników.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!