Program bioasekuracji realizowany jest na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny, augustowskim w gminach Lipsk i Płaska, białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo oraz sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.
Po jego ogłoszeniu dano rolnikom 30 dni na dostosowanie do wymagań.

Tylko odszkodowania za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta będą przysługiwać tym rolnikom, którzy nie dostosują do 29 maja 2015 r. gospodarstw do podanych wymagań i nie złożą w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce prowadzenia działalności oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w ww. programie bioasekuracji. Jak podaje GLW, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzje nakazujące zabicie świń utrzymywanych w takim gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazujące wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.

Natomiast odszkodowania i rekompensaty mogą otrzymać ci, którzy złożą oświadczenie, że ich gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.
Do 25 maja br. złożyło je 93 rolników utrzymujących 1451 świń.

Im, jak informuje MRiRW, przysługiwać będzie, po przeprowadzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii kontroli w gospodarstwie i wydaniu decyzji administracyjnej :
- odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce prowadzenia działalności,
- rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia, przy czym w przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia.