28 czerwca br. przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do projektu rozporządzenia ministra rolnictwa, zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

„W opinii NSZZ RI "Solidarność" projektowane przepisy rozporządzenia nie powinny się ukazać, chociażby z powodu braku możliwości skutecznego egzekwowania wprowadzonych obostrzeń (…)” – podano, dodając potrzebę zastąpienia ich szkoleniami i informowaniem „rolników i hodowców w kwestii stosowania mechanizmów skutecznego zabezpieczania przez wirusem ASF oraz warunków i metod jego unieszkodliwiania”.

Wprowadzane obostrzenia dotyczące zielonki, ziarna, ściółki i słomy uznano za mało uzasadnione. „Poza tym stosując ww. ograniczenia na terenach objętych zagrożeniem w Polsce, należałoby także, by mechanizm ten działał skutecznie, wprowadzić monitoring, badania i tożsame ograniczenia dotyczące zbóż sprowadzanych z Ukrainy – z terenu objętego chorobą ASF i rozważyć w tym kontekście zakaz wprowadzania na polski i unijny rynek zbóż z Ukrainy, ze względu na duże zagrożenia epizootyczne rozprzestrzeniania się choroby ASF” – podano.

Wskazano też na zbędne utrudnienia obowiązujące myśliwych, jak konieczność sporządzania protokołu odstrzału czy pobierania próbek do badań: „Wsłuchując się także w głos samych zainteresowanych uważamy, iż jedną z metod usprawnienia pracy myśliwych byłoby np. wprowadzenie możliwości wyposażenia myśliwych dokonujących odstrzału w sterylne i łatwo dezynfekowane kapsuły (pojemniki) do przewożenia odstrzelonych dzików, co zwiększy bezpieczeństwo i zapobieże ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa podczas patroszenia ustrzelonej zwierzyny i jej transportu do miejsca przechowywania. Obowiązkiem myśliwego powinien być odstrzał i dowóz  w kapsule (pojemniku) odstrzelonego dzika do miejsca przechowywania (w sposób zapewniający identyfikację miejsca odstrzału i myśliwego jego dokonującego), natomiast pozostałe czynności (m.in. konieczność protokółowania, rozbioru tusz czy poboru prób) powinny spoczywać na innych  osobach, co pozwoli myśliwemu na skupienie się na efektywniejszym i sprawniejszym odstrzale”.