Problem przestrzegania terminów składania wniosków okazał się szczególnie istotny w tym roku, kiedy to ARiMR zaczęła rygorystycznie przestrzegać unijnych przepisów i interpretować je w ten sposób, że to, co dotychczas było dopuszczalne – stało się zabronione.

W wyniku takiego podejścia rolnicy, którzy po wyznaczonym ostatecznym terminie składania wniosków nanieśli na nich poprawki, stracili prawo do dopłat bezpośrednich, gdyż ich wnioski zaczęły być traktowane jako złożone po terminie.

Ofiarą takiego myślenia padł też rolnik, który uzupełnił po terminie wniosek za 2014 r., nanosząc brakujący podpis na załącznikach graficznych. I chociaż zrobił to na wezwanie agencji, ta uznała jego wniosek za złożony po terminie i odmówiła rozpatrzenia go.

Z taką argumentacją nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (całość wyroku znajdą czytelnicy w załączeniu. Wyrok nie jest prawomocny).

Wskazał, że składane przez petenta podanie czy wniosek powinno być kompletne. Kiedy jednak okazuje się nie spełniać tego wymogu, organ ma obowiązek wezwać do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni. Po usunięciu braków czynność (tu: złożenie wniosku) uzyskuje moc od chwili jej dokonania, a nie od chwili uzupełnienia. „Oznacza to, że datą wszczęcia postępowania w przypadku, gdy żądanie załatwienia sprawy zawiera braki co do treści, będzie dzień wniesienia podania, a nie dzień uzupełnienia jego braków” – podał sąd.

- Cieszę się – mówi rolnik, który wygrał sprawę. – Nie chodziło mi nawet o pieniądze, bo te są niewielkie, mam raptem kilka hektarów, ale o zasadę i traktowanie rolników.

A jaki z tego wniosek dla agencji? Chciała przestrzegać unijnych przepisów. Te jednak nie zmieniły się od lat - rozporządzenie Nr 1122/2009 obowiązywało od 2009 r. Dotąd agencja pozwalała uzupełniać wnioski o dopłaty także po terminie wyznaczonym jako ostatni dzień do ich składania. Rolnicy byli wzywani do uzupełniania wniosków także po upływie tego ostatecznego terminu. I uzupełniali je. Jak wynika z wyroku – uzupełniać wnioski było można.

W przepisach polskich art. 64 kpa, zobowiązujący ARiMR do wzywania rolników do uzupełniania niekompletnych wniosków, wyłączono ze stosowania dopiero w tegorocznym naborze. Czy słusznie, skoro – jak wynika z wyroku – usuwanie braków nie stanowi naruszenia terminu składania wniosków?

Będzie problem?

Podobał się artykuł? Podziel się!