Uregulowanie „kwestii wsparcia dla rolnictwa po opuszczeniu przez Wielką Brytanię wspólnej polityki rolnej” to jeden z problemów wymagających rozwiązania po Brexicie – mówiła wczoraj w Sejmie premier Beata Szydło.

- Polski rząd podjął już działania dla określenia naszych interesów w przyszłych rozmowach – poinformowała premier.  - Powołaliśmy zespół międzyresortowy do ciągłej analizy negocjacji dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz właściwego określenia polskich celów negocjacyjnych w związku z nowymi relacjami Unii ze Zjednoczonym Królestwem. Podobny zespół działa na poziomie Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów.

Wielka Brytania jest naszym ważnym partnerem handlowym:

- W 2015 r. na Wyspy Brytyjskie trafiło prawie 7% polskiego eksportu o wartości ok. 12 mld euro. Nasza współpraca handlowa od kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, a bilans wymiany jest korzystny dla Polski

Wraz z Wielką Brytanią odchodzi 10 mld euro rocznie – są już naciski, aby zmienić politykę rolną.

- Już po referendum odczuwaliśmy mocną presję na reformę budżetu Unii Europejskiej i jego głównych polityk, czyli polityki spójności i wspólnej polityki rolnej – mówiła Beata Szydło. - Luka, którą spowoduje opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię, wynosi ok. 10 mld euro rocznie przy budżecie wynoszącym ok. 150 mld euro. Z jednej strony jest to czynnik wzmacniający presję na reformę budżetu Unii Europejskiej po 2020 r., jednocześnie jest to jednak kwota, którą bez większych problemów byłoby w stanie uzupełnić 27 krajów członkowskich.

Premier zapewniła, że Polska  „będzie otwarta na uczciwe rozmowy o reformach budżetu ze wszystkimi jego uczestnikami”. Jak dodała, już po opuszczeniu Unii Wielka Brytania może uczestniczyć w budżecie unijnym:

- Kwestie budżetowe powinny być częścią negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii i nowym modelu relacji z Unią Europejską. Przykładowo Norwegia i Szwajcaria w zamian za dostęp do jednolitego rynku wspierają finansowo najsłabiej rozwinięte regiony Unii Europejskiej.

Omawiając inne konsekwencje Brexitu, premier zauważyła:

- Systemy wsparcia przedsiębiorstw, rolników, które powstaną w Wielkiej Brytanii, nie powinny zakłócać konkurencji na rynku europejskim. Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię może także wpłynąć na priorytety wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.