Wzmocnienie doradztwa, podniesienie jego roli, ułatwienie odpowiedniego transferu wiedzy, lepsze zaspokojenie oczekiwań rolników co do obiektywnego doradztwa – to powody zmian proponowanych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego - twierdzą autorzy projektu.

Więcej: Doradztwo będzie państwowe, nie samorządowe

Dziś Sejm zajął się sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Nie chodzi o wymianę dyrektorów, ich kadencje będą liczone tak, jak dotąd – tak poseł sprawozdawca Jan Krzysztof Ardanowski odniósł się do głosów oponentów. Podległość doradztwa pod ministra rolnictwa jest logicznym następstwem tego, że to minister rolnictwa - a nie marszałkowie województw - odpowiada za rolnictwo. Władze samorządowe mogą nadal wspierać doradztwo, ukierunkowując je na specyficzne w danym regionie problemy - mówił.

ODR to jedno z najważniejszych narzędzi informowania, wpływania na prowadzone w rolnictwie działania – błąd poprzedników polegający na rezygnacji z posiadania tego narzędzia przez MRiRW trzeba naprawić. Korzystne i stabilizujące sytuację będzie więc ponowne skierowanie doradztwa pod podległość ministra rolnictwa – mówił poseł Ardanowski.

Doradztwo powinno być bardziej specjalistyczne – zauważył poseł Robert Telus z PiS. Uznał kwestie podległości za techniczne, tylko naprawiające błąd. Doradztwo jest teraz niedofinansowane – a to marszałkowie decydują, jakie pieniądze idą na doradztwo. Pracownicy doradztwa odchodzą do prywatnych ośrodków z powodu niskich zarobków. Proponowane zmiany doprowadzą do tego, że dobrzy doradcy zostaną w ODR-ach, publiczne doradztwo będzie dobre – tą ustawą przywrócimy normalność, poprawimy stan doradztwa, aby było to dobre dla rolnika – zapowiedział poseł.

Poseł Artur Dunin w imieniu klubu PO skrytykował projekt. Nie było do niego opinii organizacji samorządowych, co jest niezgodne z Regulaminem Sejmu – mówił. Jak stwierdził, ustawa po kilku dniach od złożenia w Sejmie trafiła już pod obrady komisji. Ustawa jest niezgodna z innymi ustawami, państwo szykujecie kolejny zamach na kolejną jednostkę rolniczą, która pod was jeszcze nie podlega. Ustawa jest niezgodna z Konstytucją – mówił poseł. PO wystąpi o odrzucenie projektu w całości. Ustawa jest tylko i wyłącznie zawłaszczeniowa, powoduje tylko realizację interesów PiS. PiS występuje przeciwko rolnikom i rolnictwu, rolnicy odwracają się od was, mieli nadzieję, że wprowadzicie dobre zmiany, a wprowadzacie podłe zmiany – mówił poseł.