Przewodniczący komisji rolnictwa w unijnym parlamencie w nadesłanym komentarzu zwraca uwagę na powszechność problemów, jakie popchnęły francuskich rolników do protestów i na konieczność podjęcia przez Unię Europejską kroków, które pomogą wszystkim rolnikom w UE.

Jak informuje natomiast Ministerstwo Rolnictwa, minister Marek Sawicki zaprosił do Polski francuskiego i niemieckiego ministra rolnictwa, aby ustalić wspólne stanowisko przed wrześniową Radą ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, zwołaną na wniosek Francji. Ma ona ustalić uruchomienie dodatkowych mechanizmów wsparcia dla rolników.

Oto całość nadesłanego komentarza europosła Czesława Siekierskiego:

„Dla większości społeczeństwa okres wakacyjny to czas urlopów i wypoczynku. Dla rolników natomiast to ważny okres w ich procesie produkcji. Wielkości zbiorów, wyniki produkcyjne, a przede wszystkim ceny na ich produkty, decydują o poziomie dochodu, co wpływa na kontynuowanie produkcji, a także decyduje o poziomie życia.

W rolnictwie europejskim ta sytuacja jest wyjątkowo trudna i złożona - było to wielokrotnie przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego i skierowanych w tej sprawie postulatów i oczekiwań wobec Komisji Europejskiej oraz Rady Ministrów Rolnictwa państw członkowskich.

Od początku obecnej kadencji Parlamentu, a więc od ponad roku, a nawet wcześniej zwracaliśmy uwagę na potrzebę bardziej zdecydowanych działań interwencyjnych na wielu rynkach rolnych. Dotyczyło to przede wszystkim rynku mleka. Likwidacja kwot mlecznych z dniem 1 kwietnia bieżącego roku, doprowadziła do istotnej obniżki cen mleka skupowanego od rolników. Temat ten był wielokrotnie omawiany na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, ale też na spotkaniu zorganizowanym przez COPA COGECA w Parlamencie Europejskim w dn. 16 czerwca b.r. (moje wystąpienie w tej sprawie jest na mojej stronie internetowej w wersji polskiej i angielskiej). Zmiany na rynku mleka są analizowane przez Centrum Monitoringu Rynku Mleka, jednak zbyt długo czekamy na podjęcie możliwych interwencji w ramach tzw. siatki bezpieczeństwa.

Zwracaliśmy również wielokrotnie uwagę na trudną sytuację na rynku niektórych owoców pestkowych takich jak np. mandarynki, nektarynki, brzoskwinie, wiśnie, morele, śliwki oraz owoców miękkich, w tym głównie porzeczek, malin, agrestu i truskawek. W tej sprawie były także skierowane wnioski, które znalazły częściowy odzew w propozycji Komisji Europejskiej odnośnie działań przeciwdziałających skutkom wprowadzenia embarga rosyjskiego.