„Środki na realizacje Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) w latach 2014-2020 w cenach stałych z roku 2011 to kwota 28,6 mld euro (w cenach bieżących kwota około 32 mld euro). W dużej mierze są one przeznaczone na dopłaty bezpośrednie do gospodarstw rolnych, w mniejszym zakresie na modernizacje gospodarstw i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.

Śmiało jednak można założyć, że z tych środków przynajmniej 3 mld euro rocznie, a z wkładem własnym beneficjentów około 4 mld euro rocznie, zostanie przeznaczone na cele inwestycyjne. Przez 7 lat tej perspektywy finansowej daje to kwotę przynajmniej 28 mld euro wydatków inwestycyjnych, a wiec około 120 mld zł” – podał dr Zbigniew Kuźmiuk w opracowaniu „Wyrwanie Polski i Polaków z pułapki średniego rozwoju i średnich dochodów”, przygotowanym na Konwencję Programową Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, odbywającą się 3-5 lipca w Katowicach.

Natomiast Robert Telus zapowiada zwiększenie finansowania rolnictwa z budżetu państwa. „Za rządów PiS na politykę rolną przeznaczano 3% PKB, natomiast koalicja PO-PSL zmniejszyła wsparcie do 1,5%. Trzeba również pozyskiwać i efektywnie wykorzystywać środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Spójności, funduszy unijnych, budżetów samorządów czy kapitału prywatnego” – uważa poseł i zapowiada, że zasady finansowania rolnictwa znajdą się w ustawie rolnej, która zostanie przygotowana w porozumieniu z partnerami społecznymi. Taki akt prawny jest konieczny do ustabilizowania sytuacji w rolnictwie w wieloletniej perspektywie.

„Jednym z priorytetów polityki rolnej PiS i obozu prawicy jest wspieranie alternatywnych źródeł przychodów na obszarach wiejskich - działalności turystycznej, rzemieślniczej, usługowej. To właśnie dzięki rozwojowi lokalnych przedsiębiorstw następuje przyśpieszenie rozwoju gospodarczego i postęp cywilizacyjny. Dodatkowa działalność gospodarcza zwiększa dochody rolników i tworzy miejsca pracy dla ich dzieci, które po ukończeniu szkoły często zasilają grono bezrobotnych. Dlatego, aby zapewnić odpowiedni poziom życia mieszkańcom wsi, powołamy do życia Narodowy Fundusz Wspierania Pozarolniczej Gospodarki na Wsi, który pozwoli na uprzemysłowienie i unowocześnienie polskiej wsi oraz aktywizację kapitału społecznego” – zapowiada Robert Telus.

Z kolei Jan Krzysztof Ardanowski wskazał na potrzeby tworzenia infrastruktury technicznej na wsi oraz prowadzenia aktywnej polityki w zakresie tworzenia miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości.