Czy to możliwe, że nie wiadomo, co uchwaliła Rada Ministrów? Jak się okazuje – jak najbardziej.

Problem dotyczy nie byle czego, bo zwalczania ASF, w szczególności zwiększenia odstrzału dzików i możliwości zakazu hodowli świń.

Więcej: Większy odstrzał dzików i zakaz hodowli świń będą możliwe

Po opublikowaniu przez CIR komunikatu w sprawie ostatniego posiedzenia Rady Ministrów zwróciłam się do rzeczniczki prasowej MRiRW z prośbą o link do przyjętej ustawy – zgodnie z komunikatem CIR Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rzeczniczka w rozmowie telefonicznej odesłała mnie jednak do projektu ustawy o ochronie zwierząt http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283056.

Od wczoraj dopytuję w MRiRW i w CIR, czy to na pewno ten projekt. Odpowiedzi nie ma. Błąd zauważyli już czytelnicy, bardzo zainteresowani tą ustawą – czemu trudno się dziwić.

„Do redakcji - http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283056 - ten link jest do ustawy o ochronie zwierząt ! Czyli nie tej, która jest cyt. w artykule” – napisała w komentarzu Basia.

Tak, proszę Pani. Widzimy to. Od wczoraj od godziny jedenastej czekamy na pisemne wyjaśnienie tej kwestii przez MRiRW. Wcześniej próbowaliśmy rozwiązać zagadkę telefonicznie. Nic z tego. Czy to możliwe, że nie wiadomo, co przyjął rząd? Wszak ustawa powinna być konsultowana, dostępna jeszcze przed przyjęciem, wreszcie po przyjęciu – przesłana do Sejmu.

Tymczasem tu – cisza...

Cokolwiek dziwnie przebiegają też prace nad tym zagadnieniem, jeśli uwzględnić działania prowadzone „w terenie”. 10 lipca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyło się spotkanie z wojewodą Przemysławem Czarnkiem. Jeśli wierzyć miejscowej prasie, Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski miał powiedzieć: