- Nie zawsze jest tak, że jeśli zniszczenia są na 1-2 ha, a na pozostałej części gospodarstwa tych zniszczeń nie ma, to da się osiągnąć 30 proc. – mówił dziś minister Marek Sawicki. - Czekamy na końcowe wyniki badań komisji, agencja jest gotowa do zbierania wniosków już od 11 września. Będziemy je zbierali od rolników do 30 września. Jeśli będzie potrzeba uzupełnienia protokołów z komisji szacujących straty w gospodarstwach, gdzie to będzie się odbywało w ostatnich dniach września, to oczywiście rolnicy będą mogli jeszcze przez kilka dni do ARiMR w formie załącznika ten protokół dołączyć, ale do 30 września rolnik będzie musiał złożyć wniosek w agencji, tak aby ten wniosek mógł być później rozpatrzony.

Minister dodał, że podział planowanej pomocy unijnej nie jest gotowy, znane są tylko propozycje poszczególnych państw. Propozycja rozwiązań może być podana w najbliższy piątek lub poniedziałek podczas obrad Komitetu Stałego ds. rolnictwa. Propozycje podziału dostępnej kwoty są różne:

 - Wszystko wskazuje na to, że gros z tych 500 mln euro, w mojej ocenie – 400, będzie przeznaczone na pomoc dla sektora mleka, natomist 100 na pozostałe inne działania. My występujemy równolegle o pomoc związaną z trudnościami rynkowymi i o dodatkową pomoc suszową. Jak ona będzie uwzględniona – czy w postaci kryteriów, czy też dodatkowej puli środków – tego jeszcze nie wiem.

Pytany o odrębny krajowy program pomocy dla hodowców bydła minister zapowiedział, że jeśli nie będzie możliwości pomocy unijnej, będzie rozmawiał z premier Kopacz, jak znaleźć środki na pomoc w budżecie krajowym. Natomiast kwoty wpłacone w ramach kar za przekroczenie kwot mlecznych do unijnego budżetu nie wrócą już do polskiego budżetu.

- Nie zapominajmy, że polscy rolnicy polskich rolników obwiniają o to, że przekroczyli kwoty i zdestabilizowali rynek, więc to jest także problem między polskimi rolnikami – ocenił Sawicki. - I teraz udzielenie tej pomocy mleczarskiej – wczoraj żeśmy o tym dyskutowali z organizacjami rolniczymi - ewentualnej pomocy, którą dostaniemy z Uni Europejskiej, nie będzie wcale łatwe, bo trzeba znaleźć w miarę sprawiedliwy klucz.

A czy jest możliwość wypłacenia gospodarstwom pomocy socjalnej? Minister odparł:

- Jeśli w gospodarstwie, w rodzinie są spełnione kryteria, które uprawniają do skorzystania z pomocy socjalnej – zawsze może być udzielona.