Na początku lutego jednego dnia odwołano prawie wszystkich kierowników biur powiatowych ARiMR. Jak wpływa to na pracę agencji? 

Podczas konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki (podlega mu ARiMR) stwierdził, że wszyscy pracownicy biur powiatowych ARiMR są odpowiednio przeszkoleni i mogą podejmować decyzje. „Przeprowadzane w ostatnim czasie zmiany kadrowe w ARiMR dotyczyły kilku procent zatrudnionych i spowodowane były m.in. brakiem przygotowania agencji do realizacji nowego systemu płatności bezpośrednich w kampanii 2015 roku. Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Agencji nie mają negatywnego wpływu na  realizację płatności obszarowych za 2015 rok.  Do ich prawidłowego przebiegu potrzebni są przede wszystkim zaangażowani  pracownicy obsługujący wnioski, sprawnie działający pion finansowo - księgowy i w pełni gotowy system informatyczny. Pierwsze dwa elementy działają bez zarzutu, a za brak trzeciego odpowiada poprzednie kierownictwo ARiMR” – głosi oficjalna informacja.

- Dziś byłam w biurze powiatowym i nie miałam z kim rozmawiać – skarży się nam rolniczka z Pomorza.

Ale pracownicy agencji nieoficjalnie mówią, że to niemożliwe – w końcu naczelnicy wydziałów nie zostali zdymisjonowani, mogą podejmować wszelkie decyzje.

A jak to wygląda w innych regionach Polski?

- Kierownicy biur powiatowych obecnie są powoływani – mówi Wiesława  Gawior, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. –  Obowiązuje jedna zasada: każdy, zanim przystąpi do pracy, musi ukończyć wiele szkoleń i zdać kilkanaście egzaminów potwierdzający jego wiedzę rolniczą. Mamy w agencji dział  szkoleń, który realizuje te działania. Wynika to z zarządzeń wewnętrznych,  obowiązujących jednakowo w całym kraju. To długi proces, każdy pracownik  potrzebuje na to innego czasu. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez centralny system szkoleń.  Podobne egzaminy raz w roku zdaje każdy pracownik agencji. Ich zadaniem  jest przypomnienie przepisów i potwierdzenie, że pracownik posiada  aktualną wiedzę.

Jak informuje ARiMR, pracowników obowiązują w tym zakresie następujące przepisy unijne:

- Załącznik 1 (Kryteria Akredytacyjne) do Rozporządzania Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r.;