Iść do biura powiatowego ARiMR, czy poczekać na zdobycie przez kierowników uprawnień do wydawania decyzji? – problem taki zgłaszają nam rolnicy.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 46, plan szkoleń na rok 2016 powinien być znany 15 stycznia. Ile będą kosztować szkolenia na ten rok, czy odbywające się obecnie szkolenia są uwzględnione w tym planie? Jakie szkolenia muszą odbyć kierownicy biur powiatowych, aby móc pełnić swoją funkcję i wydawać decyzje? Ile będą one trwały? – pytaliśmy w ARiMR wobec tego, że - jak sygnalizują nam czytelnicy - są trudności z załatwieniem spraw w agencji.

I już trochę wiemy. Agencja uspokaja:

„Szkolenia, które odbywają obecnie kierownicy biur powiatowych są realizowane w technice e-learning – wyjaśniła ARiMR. - Ich przeprowadzenie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, gdyż odbywają się one za pośrednictwem internetu.

Kierownicy biur powiatowych, muszą odbyć szkolenia z następujących zagadnień:

- płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

- płatności ONW,

- płatności na zalesianie gruntów rolnych PROW 2007 – 2013,

- KPA.”

Czekamy jeszcze na odpowiedź na pozostałe pytania.

Odnotujmy tymczasem nadesłane stanowisko rzeczniczki prasowej agencji Agnieszki Szymańskiej, dotyczące artykułu „Czy działają biura powiatowe ARiMR?”:

„W reakcji na Pani materiał „Czy działają biura powiatowe ARiMR?” na portalu farmer.pl pragnę zwrócić uwagę, że wskazane przez Panią pismo to wewnętrzna korespondencja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kierownictwo ARiMR, w szczególności Prezes Daniel Obajtek dba o jak najlepszy poziom usług świadczonych rolnikom w każdym z 314 Biur Powiatowym. Najważniejsze jest, by wszyscy pracownicy mieli niezbędne przeszkolenia i uprawnienia, by wypełniać swoje obowiązki. Jednak równie istotny jest poziom kultury osobistej urzędników. 

Powyższe pismo było reakcją na pojedyncze sygnały od beneficjentów wyrażające niezadowolenie z poziomu obsługi w Biurach Powiatowych.

Nowy Prezes ARiMR, jako pierwszy rozpoczął serię spotkań z pracownikami Biur Powiatowych. Odbyły się one już woj. łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i małopolskim. Dba także, aby za swoją nienaganną pracę szeregowi pracownicy Biur Powiatowych otrzymywali właściwe wynagrodzenie.