Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do ministra rolnictwa wystąpienie wskazujące na naruszenie praw młodych rolników. Otóż ze składanych przez młodych rolników do RPO skarg wynika, że osoby pracujące zawodowo, za które odprowadzane są składki ZUS, a nie KRUS, zostały uznane za niespełniające kryteriów do przyznania pomocy finansowej, w wyniku czego nie mogły otrzymać pomocy finansowej przewidzianej w ramach działania PROW.

Przepisy unijne nie wymagają, aby beneficjenci pomocy musieli być ubezpieczeni w KRUS - zauważa rzecznik. "Istotnym przy tym działaniu jest przede wszystkim fakt podjęcia samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nie można zakładać, że wykonywanie innej niż rolnicza działalności zawodowej uniemożliwi wykonanie umowy związanej z otrzymaniem dofinansowania. Dla części ewentualnych wnioskodawców podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, oprócz samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, staje się koniecznością życiową. Niestety, kryterium nakazujące obowiązek ubezpieczenia w KRUS wyklucza takie osoby z możliwości otrzymania pomocy."

RPO odnotował też, że wymóg ubezpieczenia w KRUS przewidziano również w nowym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako jedno z kryteriów do otrzymania pomocy dla młodych rolników w rozpoczęciu działalności gospodarczej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca siędo ministra o przedstawienie wyjaśnień w sprawie.

Całość wystąpienia poniżej.

Podobał się artykuł? Podziel się!