Wspólnoty gruntowe mają we władaniu ok. 100 tys. ha. Senator Henryk Cioch podczas debaty w Senacie wskazał, że to więcej aniżeli jest w posiadaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce. Zwrócił uwagę, że do tego niemałego areału może ustawić się niemała grupa cwaniaków.

- Przeczytałem projekt tej ustawy i okazało się, że lasy są z tej regulacji de facto wyłączone, stawy rybne też są wyłączone, czyli praktycznie pozostały pastwiska, a więc grunty rolne. Wiemy, że cena 1 ha gruntu rolnego bardzo, bardzo wzrasta. (…) W gminie pozostało kilka krów. Na pastwisku wspólnoty pasą się, powiedzmy, cztery krowy. Czy cztery osoby, które są właścicielami tych krów, będą mogły zostać współwłaścicielami całego pastwiska? Często to bywa obszar kilkudziesięciu hektarów – mówił senator.

Te wątpliwości rozwiewał senator Andrzej Matusiewicz:

- Spróbuję odpowiedzieć. Panie Senatorze, teoretycznie tak. Jeżeli udowodnią, że były w posiadaniu przez okres…

W tym momencie senator Ireneusz Niewiarowski wtrącił: - Pięciu lat.

- Nie, dziesięciu lat – poprawił senator Andrzej Matusiewicz, a przytaknął mu wiceminister Kazimierz Plocke.

Andrzej Matusiewicz mimo to widział zalety nowego uregulowania:

- No, ale myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż obecny stan prawny. Prawda? Bo nie są to opodatkowane… Jak zostanie zniesiona współwłasność, to właściciel będzie płacił podatek na rzecz gminy. Doliczy to sobie również do norm obszarowych i będzie się starał o dopłaty unijne. No i będzie mógł zainwestować we własne gospodarstwo. Tak że korzyści są chyba oczywiste. Zostanie założona księga wieczysta i stan prawny będzie uregulowany.

Nie przekonało to senatora Henryka Ciocha.

- Czy pan potwierdza, czy zaprzecza, że kilka osób ma możliwość uzyskania własności, a konkretnie współwłasności, całych tych areałów, i to nieodpłatnie? – pytał. - Czyli, krótko mówiąc, czy pan potwierdza tezę, że omawiana tu ustawa umożliwia grupie kilku czy kilkunastu cwaniaków uwłaszczenie się w majestacie prawa, i to nieodpłatnie? Bo ja omawiany tu problem widzę właśnie tak.