Sejm przyjął dziś uchwałę wspierającą rząd w negocjacjach WPR (treść w załączniku).

Więcej o uchwale: Sejm wesprze rząd w negocjacjach WPR

Zanim jednak Sejm podjął uchwałę – a stało się to niemal jednogłośnie, głosowało 429 posłów i tylko jeden, Piotr Zgorzelski z PSL, był przeciw – doszło do burzliwej wymiany zdań.

Poseł Paweł Bejda, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, domagał się wpisania do uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. akapitu dotyczącego podwojenia unijnych dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

Jak twierdził, PiS obiecywało polskim rolnikom podwojenie dopłat.

-  Czy poprzecie tę poprawkę i kiedy zrealizujecie wasze obietnice, że podwoicie dopłaty dla polskich rolników? – pytał poseł. Pytanie to zachęciło posłów opozycji do wyrażenia niepewności i obaw dotyczących możliwości i zamiarów rządu, odnośnie do negocjowanych dla rolnictwa pieniędzy.

Odpowiedział na nie minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

- Nasz cel jest jasny, cel polityki rolnej na arenie międzynarodowej: równe warunki konkurencji, to, żeby wszyscy rolnicy w Europie mieli równe warunki konkurencji – wyjaśnił. - A co kto przez to rozumie – jest szereg elementów w tym zakresie. Jest to całe prawo unijne, prawo żywnościowe dotyczące i GMO, i środków ochrony roślin. To jest cały konglomerat.