W tym roku ANR ma wydzierżawić 100 tys. ha. Najlepiej do 30 kwietnia, bo to i wniosek o dopłaty można złożyć, i prace w polu przeprowadzić… I najlepiej w drodze przetargów ograniczonych. A że z przetargów już na starcie odpadają młodzi rolnicy? Nie szkodzi.

Więcej: Młody rolnik może poczekać na ziemię?

Dlaczego w zarządzeniu nr 2, wydanym przez prezesa ANR 18 stycznia 2016 r. (prezentujemy je w załączeniu), zalecono rozdysponowanie ziemi w przetargach ograniczonych na dzierżawę do 30 kwietnia? – pytaliśmy w ANR. Czy wzięto pod uwagę niemożność stawania do tych przetargów młodych rolników? Ile ziemi rozdysponowano lub będzie rozdysponowanej w przetargach do 30 kwietnia, ile zaplanowano do przetargów po tym dniu?

ANR nie wszystko wyjaśniła:

 „W zarządzeniu nr 2/2016 Prezesa ANR w 1 pkt 11 zwrócono uwagę, że planowane są zmiany przepisów dotyczące procedury przetargowej. Projekty zmian dotyczyły m.in. warunków kwalifikowania do przetargów, kryteriów wyboru oferty. A zatem z uwagi na charakter przejściowy tego zarządzenia oddziały zostały zobowiązane do takiego zaplanowania przetargów, aby zakończyły się one w tym samym porządku prawnym. Wyłonienie kandydata na dzierżawcę kończy procedurę przetargową. Samo zawarcie umowy dzierżawy, w takim przypadku ma charakter czysto porządkowy.

Organizując przetargi ofertowe, oddziały mogły wziąć pod uwagę uzgodnione z izbami rolniczymi kryteria oceny ofert, wśród których było kryterium <Młody rolnik>. Kryterium to oznaczało oferenta, który spełnia kryterium wieku do uczestnictwa w programie <Ułatwianie startu młodym rolnikom> realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie jest ono tożsame z pojęciem <młody rolnik> zawartym w projekcie nowelizowanych przepisów” – poinformowano, nie odnosząc się do tego, dlaczego nie umożliwiono młodym rolnikom (tym nie prowadzącym przez 5 lat gospodarstwa, a nie tym korzystającym z premii w PROW)  startu w obecnych przetargach ograniczonych.

A szkoda, bo areał do dzierżaw kurczy się, choć ile już wydzierżawiono z zaplanowanych na ten rok 100 tys. ha – wciąż nie wiadomo. Agencja nie odpowiedziała na pytanie, ile ziemi rozdysponowano lub będzie rozdysponowanej w przetargach do 30 kwietnia,  a ile zaplanowano do przetargów po tym dniu.

„Do końca marca odbyły się 3753 przetargi na dzierżawę gruntów, w tym w ramach przetargów ograniczonych przeprowadzono 1789 przetargów (na pow. 17 354 ha), a rozstrzygnięto 1525 (na pow. 15 948 ha)” – poinformowała tylko agencja.

Podobał się artykuł? Podziel się!