Stawka dopłat bezpośrednich – zapowiadana w OSR ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z 5 lutego 2015 r. – miała wynosić 326 euro/ha. Wynosi 99,42 euro – 422 zł. W 2014 r. odpowiadająca jej płatność wynosiła 133,18 euro.                     

Dlaczego tak bardzo spadła stawka dopłat do wysokobiałkowych? Dlaczego w ocenie skutków regulacji ustawy przyjętej 5 lutego 2015 r. brano pod uwagę tak niskie planowane obszary zasiewów? Dlaczego nie wzięto pod uwagę chociażby wysokości zasiewów z 2014 r.? Pytaliśmy o to w Ministerstwie Rolnictwa. Przesłaliśmy taki zestaw pytań: „Dlaczego w OSR była podana tylko liczba beneficjentów - czy to w ogóle informacja istotna z punktu widzenia tej płatności? Dlaczego nie odniesiono się do areału obsiewanego wcześniej i przewidywanego do obsiania w 2015 r.? Dlaczego w OSR nie przewidziano, że zainteresowanie wysokobiałkowymi już tylko z racji zazielenienia będzie wyższe? Czy podawanie jako spodziewanej kwoty dopłat 326 euro nie było mylące?"

Nie na wszystkie pytania mamy odpowiedź:

„Odnosząc się do poruszonej kwestii danych przyjętych na potrzeby szacowania stawki płatności do roślin wysokobiałkowych,  należy wyjaśnić, że w OSR do projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zamieszczone zostały informacje stanowiące wstępne, pierwotne szacunki w zakresie szacowanych stawek płatności, wykorzystywane przy opracowywaniu systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020. Wówczas przy szacowaniu stawki płatności do roślin wysokobiałkowych wykorzystywana była powierzchnia średnia z okresu 2010-2013 wynosząca ok. 207 tys. ha. Szacunki te zostały następnie zaktualizowane (przyjęto powierzchnię z 2014 r. wynoszącą 282 tys. ha) na potrzeby wskazania stawki w instrukcji wypełniania spersonalizowanego wniosku za 2015 r., którą otrzymali wszyscy rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie.