Dlaczego nie można poznać zastrzeżeń, jakie ma KE wobec państw, które wprowadziły na swoim obszarze obostrzenia dotyczące nabywania ziemi przez cudzoziemców? W tej sprawie KE wydała tylko lakoniczny komunikat. Pytaliśmy w Europe Direct o szczegóły.

Odmówiono „informacji o trwających postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom niektórych państw członkowskich, które dotyczą nabywania gruntów rolnych”, odsyłając do  unijnych przepisów i wydanych już wyroków. 

Dlaczego odmawia się informacji na temat, który interesuje wszystkie państwa członkowskie, a dodatkowo jeszcze może uchronić je od popełnienia tych samych błędów?

„Informacje o toczących się postępowaniach w sprawach naruszeń nie mogą zostać ujawnione ze względu na poufny charakter prac, które są niezbędne, aby osiągnąć zamierzony cel, czyli znalezienie pozasądowego rozwiązania problemu – wyjaśnia Europe Direct. - Ujawnienie dokumentów może negatywnie wpłynąć na toczące się dyskusje między Komisją a zainteresowanym Państwem Członkowskim. Odpowiednie zasady zostały określone w Rozporządzeniu 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji: http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm (strona nie jest dostępna we wszystkich językach oficjalnych UE).”

Potwierdzono, że wydano komunikat prasowy, który zawiera wszystkie publicznie dostępne informacje o tych spornych sprawach. Komunikat ten nasi czytelnicy już znają. 

Zgodnie z nim, do końca maja państwa, którym KE zarzucała nieprawidłowości, powinny udzielić wyjaśnień. Pomimo że  jest koniec czerwca, Europe Direct nie odpowiedziała na pytanie, czy jest już stanowisko państw, do których KE przesłała swoje żądanie wyjaśnień.

Wśród kwestionowanych przez UE przepisów były: wymóg przebywania w danym kraju; restrykcje wobec osób, które nie mieszkają w danej okolicy lub wcześniej nie prowadziły tam działalności biznesowej; wymogi dotyczące posiadania wiedzy zawodowej w przypadku cesji użytkowania gruntu lub użytkowania ziemi należącej do osoby prawnej; konieczność zatwierdzenia umowy sprzedaży i wynikająca z tego niepewność prawna.

Podobne uregulowania 25 czerwca przyjął polski Sejm.

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!