Poseł Romuald Ajchler bezskutecznie szuka posłów, którzy chcieliby podpisać przygotowany przez niego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

- Zwracałem się do panów posłów, aby podpisali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionujący odbieranie na zasadzie umowy, na podstawie ustawy, tych 30% gruntów, bo to jest nieszczęściem i powodem tego całego zamieszania – mówił poseł podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak dodał, wniosek oprócz jego klubu parlamentarnego podpisał tylko poseł Korzeniowski i jedna posłanka.

- Brakuje mi jeszcze 13 podpisów. Tym bardziej jest szansa, gdyż po nowych ustaleniach i zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym istnieje możliwość, że wniosek złożony w tej kadencji nie będzie tracił swojej ważności i przejdzie na następną kadencję Sejmu. Omawiam ten temat prawny skrótowo. Tam trzeba jeszcze spełnić pewne warunki, a mianowicie ci, którzy podpisali wniosek, musieliby być w Sejmie, a jeśli nie, to powinno nastąpić uzupełnienie podpisów pod tym wnioskiem przez posłów następnej kadencji.

Poseł twierdzi, że TK uznałby przyjęte uregulowanie za niezgodne z konstytucją:

- Jestem pewien, że Trybunał rozstrzygnie ten wniosek na korzyść tych, którym ziemię się zabiera. Do tej pory wszystkie wnioski, które były składane, zostały odrzucone przez Trybunał nie z powodu merytorycznego rozpatrzenia sprawy, tylko poprzez niedopełnienie przez wnioskodawców jakichś spraw formalnych. TK nie rozpatrywał merytorycznie tej sprawy, o której dzisiaj mówimy. Jestem przekonany, że ustawa, która zobowiązuje podmioty do oddania gruntów, działa tak ostro, jeśli chodzi o kwestie związane z ingerencją w prawa nabyte, iż Trybunał Konstytucyjny urżnie tę ustawę. Sądzę, że TK uchyli ten przepis, bowiem nie można tak głęboko ingerować w umowy (…).

W Sejmie jest rozpatrywany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który przewiduje ponownie m.in. umożliwienie zmiany umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% użytków rolnych dzierżawcom, którzy nie wyrazili na to zgody stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382) na tych samych zasadach co w tej ustawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!