Rosną bioasekuracyjne wymagania, do połowy sierpnia rolnicy będą znów składać deklaracje, czy spełnią rozszerzone wymagania, czy rezygnują z hodowli. Jak się okazuje, Ministerstwo Rolnictwa zrezygnowało już z zamiaru pomocy rolnikom, jeśli chodzi o wprowadzanie bioasekuracji.

Ile będzie kosztowało wyposażenie gospodarstwa w maty? Jaki łączny koszt bioasekuracji jest przewidywany i ile gospodarstw - według MRiRW - podejmie się wprowadzenia zaostrzonej bioasekuracji, a ile - i jakiej wielkości - zrezygnuje z hodowli? – zapytałam w MRiRW.

To nawet nie pokusiło się o powtórzenie wyliczenia z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018.

W ocenie skutków regulacji podano tam, że odszkodowanie za ubój lub zabicie 1 szt. wyniesie średnio 538 zł. Założono, że oświadczenia o niespełnieniu wymagań złoży ok. jedna czwarta posiadaczy do 50 szt. zwierząt, odszkodowania za decyzje nakazujące ubój lub zabicie w związku z niespełnieniem wymagań bioasekuracji wyniosą więc 6 800 320 zł.

Ogrodzenie ma kosztować 120 zł netto za metr bieżący, brama 2987, furtka 980 zł netto.

Mata do dezynfekcji – 1500 zł netto.

Koszt wzmocnienia bioasekuracji średnio w gospodarstwie wyliczono dla gospodarstw liczących:

- 51-200 sztuk na 33263 zł brutto

- 201-500 sztuk  na 37299 zł brutto

- powyżej 500 sztuk na 47714 zł brutto.

Więcej: Jaka bioasekuracja po rozszerzeniu?

Nie wiadomo, czy ministerstwo podtrzymuje te wyliczenia, gdyż odpowiedziało:

„Koszty związane z przestrzeganiem ww. zasad i wymagań należą do kosztów nierozerwalnie związanych z prowadzeniem przez rolników ww. działalności. Biorąc pod uwagę dobrowolny charakter składania oświadczeń, o których mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie może wskazać ani liczby gospodarstw, w których spełnione zostaną wymagania bioasekuracji, ani liczby posiadaczy zwierząt, którzy zrezygnują z utrzymywania świń. Na realizację „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 zaplanowane zostały środki w wysokości: - 20 mln zł na odszkodowania za zabite lub poddane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej zwierzęta, - 13, 0258 mln zł na rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt w gospodarstwie.”