„Szczegółowe dane dotyczące średniorocznego wykorzystania powierzchni magazynowej Elewarr Sp. z o.o. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Żaden z konkurencyjnych podmiotów nie publikuje takich danych” – tak odpowiada ARR na pytanie, jakie jest aktualnie średnioroczne wykorzystanie powierzchni magazynowej Elewarru.

„Elewarr optymalnie wykorzystuje posiadaną przez siebie powierzchnię przechowalniczą, a w roku 2016 bardzo aktywnie uczestniczył w skupie zbóż i rzepaku” - dodano. Wiadomo, że ogólna powierzchnia przechowalnicza Elewarru to 632 186 ton. Można więc mniemać, że „optymalne” wykorzystanie tej powierzchni to tyle, co całkowite.

Mniej skuteczne jest jednak snucie domysłów na temat tego, jaki jest udział ELEWARR sp. z o.o. w przechowywaniu państwowych rezerw zbóż i przechowywaniu zbóż stanowiących zapasy interwencyjne Unii Europejskiej. „Elewarr Sp. z o.o. nie dysponuje danymi dotyczącymi wolumenu przechowywania państwowych rezerw zbóż przez poszczególne podmioty i w związku z tym nie ma możliwości określenia swojego udziału w ich przechowywaniu. Dane te stanowią  tajemnicę państwową. Aktualnie Elewarr nie przechowuje zapasów z interwencyjnego skupu zbóż UE, który jest limitowany” – poinformowała ARR. 

A czy są analizy oceniające wpływ Elewarru na ceny zbóż?

„Spółka nie prowadziła analiz oceniających wpływ Elewarru na ceny zbóż, jak również nie są jej znane takie analizy w odniesieniu do żadnego z podmiotów działających na rynku skupu i przechowywania zbóż. Podkreślić jednak należy, że Elewarr Sp. z o.o. który jest jednym z największych, działających na tym rynku podmiotów z w 100% polskim kapitałem, spotyka się w prowadzonej działalności z istotną konkurencją ze strony innych dużych podmiotów z udziałem zagranicznym” – wyjaśnia ARR.

Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że na te wszystkie pytania dokładniej nie odpowie znów Najwyższa Izba Kontroli – i nie zaleci likwidacji spółki jako nieprzydatnej i nie realizującej celów, dla których została powołana, jak stało się to w 2015 roku.

Więcej: Co może Elewarr? 

Podobał się artykuł? Podziel się!