Prostowany artykuł to "ARiMR gotowa do... wyborów".

„Na portalu farmer.pl został opublikowany artykuł pełen nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących wynagrodzeń w ARiMR.  Rzecznik prasowy Agencji zwrócił się do Redaktora Naczelnego "Farmera" o ich sprostowanie” – ogłosiła na swojej stronie internetowej już 6 października ARiMR, „podrzucając” tę cenną informację do skrzynek pocztowych swoich pracowników. A rzecz to ważna – 9 października zapowiedziano protest pracowników ARiMR pod MRiRW w Warszawie.

W ferworze walki rzecznik zapomniał podrzucić i adresatom sprostowania jego treść. Ale następnego dnia przypomniał sobie o nas, zaniósł list na pocztę, co poskutkowało możliwością odbioru 12 października i udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedzi o tyle trudnej, że rzecznik prasowy ARiMR nie podał, które sformułowania z artykułu prostuje. Zachowam zatem podany w „Sprostowaniu” podział na zagadnienia.

1. W pierwszym punkcie sprostowania rzecznik pisze: "degradacja ze stanowiska i powierzenie pracownikowi innej pracy, zajmującemu dotychczas stanowisko kierownicze powinna wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia danego pracownika, ponieważ wynagrodzenie winno być adekwatne do zajmowanego stanowiska i wykonywanych zadań."

Powinna, ale nie będzie musiała - i o tym właśnie był ten tekst.

„Rozwarcie nożyc” wynagrodzeń pozwala pominąć taką prostą i powszechnie zrozumiałą zależność między wynagrodzeniem i rodzajem pracy.

2. Sprostowanie: "Nieprawdziwy jest zarzut nagłej zmiany Regulaminu wynagradzania."

Takiego zarzutu w tekście nie było. Był zarzut zmiany regulaminu przed wyborami. Bez znaczenia jest, czy było to 2 czy aż 3 tygodnie przed wyborami (zarządzenia były podane jako załączniki przy tekście, w nich informacja, że nowe zarządzenie wchodzi w życie 2 tygodnie od przekazania pracownikom, trudno precyzyjnie określić, kiedy ten fakt miał miejsce dokładnie, ale nie jest to w ogóle istotne).