Tego jeszcze nie było: dotąd w historii badania koniunktury rolnej nie zdarzyło się, by – z uwagi na ujemne oddziaływanie czynników sezonowych (zimowe osłabienie aktywności rolniczej) – wartość wskaźnika zwiększyła się w pierwszym kwartale roku.

Jak podaje IRG SGH, w styczniu 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się. Jest to czwarty kwartał z rzędu poprawy koniunktury rolnej. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła wprawdzie bardzo niewiele, bowiem zaledwie o 0,6 punktu, z poziomu -5,9 pkt. do  -5,3 pkt., ale wzrosła.

Cieszą też wszystkie wskaźniki wpływające na poprawę koniunktury – są lepsze, a nawet jeśli spadły, to niewiele i mniej niż zwykle o tej porze roku. Najbardziej wzrosły nastroje rolników:

„Poprawa koniunktury jest przede wszystkim skutkiem nadzwyczajnego przypływu optymizmu u rolników – wartość wskaźnika zaufania zwiększyła się o 9,5 punktu, z poziomu -2,2 pkt. do +7,3 pkt.

Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, drugiej składowej IRGAGR, obniżyła się o 3,9 punktu, z poziomu -7,8 pkt. do -11,7 pkt.  Zmiana wartości wskaźnika przychodów jest co do kierunku typowa dla tej pory roku, lecz co do rozmiaru najmniejsza w historii badania” - podano.

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej wskazuje także na poprawę sytuacji finansowej gospodarstw: zadłużenie gospodarstw rolnych obniżyło się, oszczędności i zakupy obrotowych środków produkcji wprawdzie zmniejszyły się, lecz ich spadek był mniejszy niż zazwyczaj, wzrósł – i to znacznie – odsetek rolników zamierzających podjąć inwestycje.

„Poprawa sytuacji finansowej gospodarstw rolnych skłania je do sięgania po kredyt na finansowanie rozwoju produkcji. Krótko mówiąc, dotąd nie mieliśmy do czynienia z równie dobrym początkiem roku w polskim rolnictwie” – takie jest podsumowanie wyników badania.

Dodano też informację o zróżnicowaniu sytuacji w zależności od rodzaju i położenia gospodarstw:

„Poprawa koniunktury nie jest jednak powszechna – zmiany wartości wskaźnika koniunktury były zróżnicowane między badanymi grupami gospodarstw rolnych. Poprawę koniunktury odczuły zwłaszcza gospodarstwa bardziej efektywne: duże, tj. o powierzchni 15-50 ha (wzrost wartości wskaźnika o 2,5 pkt.) i powyżej 50 ha (o 0,6 pkt.), prowadzone przez rolników młodych, w wieku do 30 lat (o 5,2 pkt.) i 31-45 lat (o 2,7 pkt.), z  wykształceniem wyższym (o 1,2 pkt.) i średnim lub pomaturalnym zawodowym (o 1,3 pkt.).