Dopłaty do małych stad drobnego inwentarza, o których mówiono podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a które miały być wprowadzone od stycznia 2017 r. jako pomoc krajowa w ramach de minimis, wydają się Ministerstwu Rolnictwa tematem cokolwiek odległym.

Więcej o zapowiedzi tych dopłat: Będą dopłaty do małych stad drobnego inwentarza

Pytane o szczegóły tych krajowych płatności ministerstwo tłumaczy, jak bardzo trudno wprowadzić zmiany do... zasad płatności związanych z produkcją:

"Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 przewidują możliwość stosowania wsparcia związanego z produkcją w niektórych sektorach produkcji rolnej. Wsparcie to jest jednak skierowane jedynie dla tych sektorów lub regionów państwa członkowskiego, w których określone typy rolnicze lub określone sektory rolnictwa mają szczególne znaczenie ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych i znajdują się w trudnej sytuacji.  Zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013, płatność związaną z produkcją można przyznawać wyłącznie następującym sektorom i rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniaki skrobiowe, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji.

W ramach prac nad przeglądem Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020, w tym nad uproszczeniem Wspólnej Polityki Rolnej, Polska w ramach tzw. rozporządzenia Omnibus zgłosiła propozycję rozszerzenia listy sektorów, które mogą zostać objęte płatnościami związanymi z produkcją o następujące sektory: gęsi, perliczki, indyki, kaczki oraz króliki. Prace nad ewentualnym zastosowaniem płatności związanych w tych sektorach w Polsce zostaną rozpoczęte po przyjęciu zgłoszonego przez Polskę wniosku i wejściu w życie rozporządzenia Omnibus, które planowane jest na początek 2018 roku".

Tyle ministerstwo. Problem jednak w tym, że zapowiadano nie płatność związaną z produkcją, ale płatność krajową. Dopytujemy – ale MRiRW milczy. A nowy rok już wkrótce…

Podobał się artykuł? Podziel się!