Posłowie z klubu Kukiz’15 przygotowali projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Proponują zmianę polegającą na wprowadzeniu dla posiadaczy TUZ, otrzymujących z tego tytułu dopłaty bezpośrednie, obowiązku:

”1) zawarcia umowy kontraktacji na dostarczanie surowca do zakładu przetwarzającego odnawialne źródła energii, lub

2) utrzymywania ½ sztuki bydła na 1 hektar istniejącego trwałego użytku zielonego, lub

3) udokumentowanego posiadania i wykorzystywania kotła spalającego jedynie biomasę.”

Jak podano w uzasadnieniu projektu, takie wymogi pozwolą ukrócić liczne nadużycia, gdyż obecnie „aby uzyskać uprawnienie do pobierania płatności za utrzymywanie trwałych użytków zielonych  w istocie wystarczy raz w roku skosić trawę na łące”. Wprowadzone zmiany pozwolą „na kierowanie płatności do osób będących faktycznie rolnikami czyli do osób, dla których system ten jest dedykowany”.

Ustawa miałaby stracić swą moc z dniem 31 grudnia 2019 r., ale wcześniej, do 30 września 2019 r. minister rolnictwa byłby zobligowany do przedłożenia Sejmowi sprawozdania z jej wykonania, zawierającego w szczególności informację dotyczącą oceny skutków.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do utrzymania odpowiedniego stosunku ilości trwałych użytków zielonych do całkowitego obszaru rolnego.

Stosunek ilości trwałych użytków zielonych do całkowitego obszaru rolnego (zwany „wskaźnikiem referencyjnym”) nie powinien ulegać zmniejszeniu ze szkodą dla gruntu użytkowanego jako trwałe użytki zielone o więcej niż 10% w stosunku do „wskaźnika referencyjnego”, który został określony przez Polskę w roku 2005 i wynosi 16,97%.

Projekt został złożony w Sejmie 21 października, 16 listopada zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia.

Podobał się artykuł? Podziel się!