Rolnicy pytali już w grudniu, kiedy już było wiadomo, że są trudności z systemem informatycznym: skoro naliczono zaliczki, to może teraz – aby wobec kłopotów z naliczaniem pełnych należności z tytułu dopłat – jednak zapłacić szybko chociaż to, co się bezsprzecznie należy, to znaczy podwójne zaliczki?

Miałam okazję zadać to pytanie bezpośrednio wiceministrowi Ryszardowi Zarudzkiemu. W połowie stycznia nasza rozmowa na ten temat wyglądała tak:

„M.P. - Według prezesa Grossa do rolników przed końcem roku miały trafić 4 mld zł. Czy nie jest tak, że brakuje pieniędzy? Dlaczego nie można wypłacić np. podwójnych zaliczek tytułem dopłat?

R.Z. – Ja mam inne informacje. Wypłacono 1,3 mld więcej, niż planowano wcześniej w ramach zaliczek. Ruszył system wypłat, może nie tak, jak byśmy chcieli, ale ruszył. I do końca roku rolnicy otrzymali tyle pieniędzy, ile odbierali zwykle o tej porze roku. A od 1 grudnia nie możemy już płacić zaliczek, ale pełne dopłaty w ramach systemu informatycznego. System musi je wypłacać, musi przelewać pieniądze. 18 listopada okazał się on niewydolny – i nie było możliwości ich wypłat zgodnie z harmonogramem od 1 grudnia 2015 roku.”

Więcej: Proszę nam dać trochę czasu - wywiad z wiceministrem Ryszardem Zarudzkim

Teraz okazuje się, że rolnicy jednak odbierają częściowe dopłaty.

Czy to możliwe, że w okresie, kiedy trwa wypłata dopłat, ARiMR płaci zaliczki? – zapytaliśmy w ARiMR.

I, jak się okazuje, agencja płaci część należności, ale są to nie zaliczki, tylko… raty.

„Agencja zakończyła realizację zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2015 r. 30 listopada 2015 r.  Wypłata zaliczek po tej dacie nie jest możliwa. Natomiast wypłata dopłat bezpośrednich, która rozpoczęła się 1 grudnia 2015 r. i zakończy się 30 czerwca 2016 r. może być dokonana w ratach.

Podstawa prawna:  art. 75 ust. 1 akapit 1, 2 i 3  rozporządzenia (UE) nr 1306/2013

2. Dlaczego wobec trudności z uruchomieniem systemu i naliczaniem dopłat nie wypłacono wszystkim rolnikom dwukrotności zaliczek wypłaconych przed 1 grudnia? Byłoby to zgodne z prawem unijnym?