Zestawiliśmy posiadane informacje o wysokości stawek dopłat.

Dla porównania: najpierw stawki za 2014 r. i planowane na 2015 r. (jedne i drugie podawane w ocenie skutków regulacji projektowanej przez rząd ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego), potem stawki na 2015 r. (podane w projektowanych rozporządzeniach ministra rolnictwa) – w złotych. Przeliczyliśmy je dla porównania na euro po kursie 4,2448, obowiązującym do dopłat w 2015 r.

Jak łatwo zauważyć, prawie wszystkie stawki rzeczywiste w 2015 r. są niższe niż szacowane wcześniej. Więcej niż mogli się spodziewać otrzymają tylko uprawiający buraki cukrowe, pomidory, chmiel oraz hodujący krowy i owce. Wyższa niż szacowana będzie też płatność do tytoniu.

W załączeniu zestawienie.

 

Z ostatniej chwili:


Ministerstwo podało, że rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zostały podpisane. „Ustalone stawki płatności uwzględniają zaktualizowane dane dotyczące powierzchni zakwalifikowanej do płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do buraków cukrowych i płatności do pomidorów. W związku z tym stawki tych płatności zostały ustalone na nieznacznie niższym poziomie od pierwotnie zakładanego” - podano.


Zmienione płatności teraz wynoszą:
Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 387,12 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych - 2 127,77 zł/ha
Płatność do pomidorów - 4 298,89 zł/ha

Wszystkie stawki płatności bezpośrednich za 2015 r.:

Jednolita płatność obszarowa - 453,70 zł/ha
Płatność za zazielenienie - 304,31 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha
Płatność dodatkowa - 171,73 zł/ha
Płatność do bydła - 261,37 zł/szt.
Płatność do krów - 314,28 zł/szt.
Płatność do owiec - 116,56 zł/szt.
Płatność do kóz - 77,80 zł/szt.
Płatność do roślin wysokobiałkowych - 422,00 zł/ha
Płatność do chmielu - 2 336,53 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 387,12 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych - 2 127,77 zł/ha
Płatność do pomidorów - 4 298,89 zł/ha
Płatność do owoców miękkich - 919,05 zł/ha
Płatność do lnu - 414,09 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych - 572,49 zł/ha
Płatność do tytoniu - Virginia - 4,76 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 3,32 zł/kg

Podobał się artykuł? Podziel się!