ARiMR dopiero w kwietniu 2015 roku zaczęła budować system informatyczny do obsługi wniosków o dopłaty bezpośrednie. 8 października wykonawca poinformował, że nie wdroży systemu w terminach podanych w umowie. Po zawarciu aneksu do umowy dopłaty mają być wypłacane w trzech rzutach: pierwsze od początku grudnia, kolejne w końcu lutego i pozostałe w kwietniu.

Posłowie Marek Zagórski i Robert Telus z PiS zadali dziś ministrowi rolnictwa pytanie w sprawie przygotowania systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do obsługi wniosków o płatności bezpośrednie.

Płatności są oczekiwane przez rolników w związku z suszą. Wypłacane są zaliczki dopłat – tymczasem biura powiatowe ARiMR informują o trudnościach z systemem informatycznym. Sytuacja ma wynikać z opóźnień w przygotowaniu tego systemu. W jakim stanie są przygotowania do uruchomienia tego systemu? – pytał poseł Marek Zagórski.

Krzysztof Jurgiel przypomniał, że objął ministerstwo 16 listopada 2015 r. Wypłata płatności to obszerny temat. Wczoraj zajmowała się nim KRiRW – mówił Jurgiel i przedstawił takie kalendarium wydarzeń:

- grudzień 2013 r.  – ARiMR zawiera umowę na dostosowanie dotychczasowego systemu do nowych potrzeb,  budżet tej umowy wynosił 10 mln zł;

- budżet ten szybko wyczerpano i 30 kwietnia 2015 agencja zawarła nową umowę na 34 mln zł – przedmiotem jej jest budowa nowego systemu. 300 mln miała kosztować obsługa trzyletnia tego systemu.

Przyjdzie czas na ocenę zawieranych umów, wnioski będą wyciągnięte – zapowiedział minister.

System ten miał zostać oddany 18 listopada 2015 r.

8 października wykonawca poinformował agencję, że nie wdroży systemu w terminach określonych w umowie. Dopiero 14 lutego 2016 roku chciał wdrożyć 1. etap systemu. Dopłaty 1 grudnia nie byłyby więc rozpoczęte.

Trwały negocjacje, które prowadził jeszcze były minister i prezes agencji, „który jeszcze jest”, jak powiedział minister. Podpisano aneks: 7 grudnia miała być gotowa kontrola administracyjna i naliczenie spraw bez sankcji – obejmujące ok. 30-35 proc. rolników; 22 lutego kolejny etap – obejmujący możliwość wypłaty należności dla kolejnych 35-40 proc. rolników; 4 kwietnia – etap umożliwiający płatności dla kolejnych ok. 30 proc. rolników.