Potwierdzają się wcześniejsze informacje Farmera: najpierw płatności będą kierowane tylko do tych rolników, którzy ubiegają się o przyznanie tylko i wyłącznie:

jednolitej płatności obszarowej (do 7 ha),

płatności redystrybucyjnej,

płatności na zazielenianie,

płatności do krów,

płatności do bydła,

płatności do kóz.

Jak informuje ARiMR, jednocześnie rolnicy ci nie mogą podlegać dyscyplinie finansowej, czyli wysokość płatności nie może być większa niż równowartość kwoty 2 tys. euro, tj. 8 489,60 zł. Oprócz tego rolnicy nie mogą być wytypowani do kontroli na miejscu oraz nie mogą mieć pomniejszonych płatności np. z tytułu złożenia wniosku po terminie, złożenia zmian do wniosków, przedeklarowania powierzchni. Szacuje się, że ok. 30–35% rolników (ok. 450 tys. osób) spełnia powyższe warunki.

Agencja zapewnia, że  w lutym 2016 r. zostanie wdrożona funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiająca pełną kontrolę administracyjną i naliczanie pozostałych płatności. Wtedy będą naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla kolejnych 35–40% rolników, czyli ok. 500 tys. osób, którzy złożyli wnioski o ich przyznanie wiosną 2015 r.

Natomiast na początku kwietnia 2016 r. wdrożony ma zostać ostatni element systemu informatycznego umożliwiający naliczanie i wypłatę płatności bezpośrednich rolnikom podlegającym kontroli na miejscu oraz tym, którzy są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych EFA.

ARiMR poinformowała też, że od 16 października 2015 r. rozpoczęła realizację tegorocznych płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Na razie dopłaty ONW w wysokości 209,5 mln zł otrzymało 212 tys. rolników, a 140 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do ok. 22 tys. rolników.

Od 16 października do 30 listopada 2015 r. trwała też wypłata zaliczek dopłat. „W tym czasie ok. 80% rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie w 2015 r. otrzymało blisko 2,7 mld zł” – podaje agencja. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!