„Jeśli zostanie podjęta decyzja o wypłacie w 2017 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, rozpocznie się ona natychmiast po określeniu stawek płatności na 2017 r. Odpowiednie funkcjonalności systemu informatycznego są już implementowane. Zaliczki będą zatem mogły być wypłacane już od 16 października br.” – po raz kolejny zapewnił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, tym razem odpowiadając na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Adam Bodnar zwrócił się do ministra z prośbą o przedstawienie wyjaśnień „w związku z doniesieniami medialnymi, w których podnoszono, że w bieżącym roku ponownie pojawiły się problemy z wdrożeniem zmian w systemie informatycznym, które mogą doprowadzić do opóźnień w wypłatach dopłat za rok 2017”.

Minister uspokoił rzecznika podając, że umowa z wykonawcą systemu informatycznego ARiMR jest realizowana.

Wdrożona została funkcjonalność umożliwiająca wprowadzenie danych z wniosków i przeprowadzenia kontroli kompletności. Kolejne funkcjonalności umożliwiające sprawną obsługę wniosków w 2017 r. wdrażane będą systematycznie, tak jak to odbywało się w latach wcześniejszych. Minister podkreślił również, że jeśli zostanie podjęta decyzja o wypłacie w 2017 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, rozpocznie się ona natychmiast po określeniu stawek płatności na 2017 r. Odpowiednie funkcjonalności systemu informatycznego są już implementowane. Zaliczki będą zatem mogły być wypłacane już od 16 października br.

Minister poinformował też o wykonaniu płatności za 2016 rok: „Z danych przekazanych przez ARiMR wynika, że w 2016 r. wnioski o płatności bezpośrednie złożyło 1,351 min rolników. W 2016 r. dla ponad 1,331 min rolników (98,52% składających wnioski) zostały zrealizowane zaliczki na poczet płatności bezpośrednich na kwotę 9,666 mld zł (w 2015 r. zaliczki zostały zrealizowane dla 1,071 min rolników - 79,10% składających wnioski - na kwotę 2,681 mld zł). Kierownicy Biur Powiatowych do dnia 26 maja 2017 r. wydali decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za rok 2016 dla 1,327 min rolników, co stanowi 98,22% składających wnioski o przyznanie płatności. Dla porównania za 2015 r. w tym samym okresie decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich były wydane dla 1,304 min rolników, co stanowiło 96,21% składających wnioski. Do dnia 26 maja 2017 r. ARiMR wypłaciła rolnikom płatności bezpośrednie za rok 2016 w wysokości ponad 13,921 mld zł, co stanowi 93,89% koperty finansowej. Dla porównania za 2015 r. w tym samym okresie była wypłacona kwota w wysokości 12,093 mld zł. Zgodnie z zapewnieniami ARiMR zostanie dochowany końcowy termin realizacji płatności za 2016 r., przypadający na dzień 30 czerwca 2017 r.”