PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Dopłaty zabrane za brak podpisu na wniosku?

Dopłaty zabrane za brak podpisu na wniosku? Czy ARiMR naprawi błędy? fot. Fotolia

Źle wypełniłeś wniosek o dopłaty, poprawiłeś oczywisty błąd po terminie i odmówiono ci dopłat, tłumacząc, że wniosek wpłynął po ostatecznej dacie przyjmowania wniosków? Nic się nie stało. Sąd przyzna ci rację. Problem zaczyna się wtedy, gdy nie wystąpiłeś do sądu o uchylenie decyzji – bo ARiMR żadnych wniosków z przegranych spraw nie wyciągnęła i sama swoich błędów nie poprawia…To już kolejny wyrok, w którym sąd uznał, że przekroczenie terminu wskazywanego przez ARiMR i ustawy jako ostateczny do składania i uzupełniania wniosków o dopłaty, nie jest podstawą do odmówienia dopłat.

W tej sprawie rolnik – na wezwanie agencji – poprawił po terminie załącznik graficzny. Poprawka polegała na… podpisaniu załącznika.

 „Według Kierownika Biura Powiatowego Agencji z przepisu art. 23 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, w przypadku złożenia korekty (będącej wynikiem wezwania do usunięcia braków formalnych) po terminie [...] (niezależnie, czy powyższe nastąpiło w ciągu 7 dni od odebrania wezwania) wynika, że wniosek należy traktować jako złożony po ostatecznym terminie na jego złożenie. Natomiast poprawki do pojedynczego wniosku uwzględnia się wyłącznie, jeśli wnoszone są przed ostatecznym terminem składania pojedynczych wniosków” - tak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu streścił stanowisko ARiMR. Dodajmy, potwierdzone w Oddziale Terenowym agencji, która odrzuciła zaskarżenie rolnika.

Rolnik skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I ten przyznał mu rację. Rolnik uzupełnił wniosek w terminie – takim, jaki wynikał z wezwania ARiMR do uzupełnienia wniosku.

„Zaskarżona decyzja wydana została w czasie obowiązywania przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, określających między innymi zasady i tryb przyznawania rolnikom płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, przeprowadzania kontroli oraz wypłaty rolnikom tych płatności - w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej (art. 1 pkt 2 lit. a-c)” – podkreślił sąd (5 lutego 2015 r. ustawa ta straciła ważność).

Kodeks postępowania administracyjnego w myśl ówczesnych przepisów zobowiązywał ARiMR do wezwania rolnika do poprawienia wniosku – co się stało. A że nastąpiło to po terminie wyznaczonym do składania wniosku?

„W ocenie Sądu stanowiska organu, że data usunięcia braku formalnego wniosku o płatność przez jego podpisanie decyduje o zachowaniu terminu złożenia wniosku w rozumieniu art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 - nie można podzielić” – uznał sąd. I wytłumaczył: „Mając na uwadze specyfikę postępowania w niniejszej sprawie należy zwrócić uwagę że rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2009 rozróżnia poprawki do wniosku oraz korekty oczywistych błędów.

Stosownie do treści art. 14 rozporządzenia nr 1122/2009, po wygaśnięciu terminu składania pojedynczego wniosku, poszczególne działki rolne lub indywidualne uprawnienia do płatności można dodać do pojedynczego wniosku, pod warunkiem że przestrzegane są wymogi w ramach odnośnych systemów pomocy. Zmian dotyczących użytkowania lub systemu pomocy odnośnie do poszczególnych działek rolnych lub odnośnie do uprawnień do płatności zadeklarowanych w pojedynczym wniosku można dokonać na tych samych warunkach. Jeśli poprawki, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim mają związek z jakimikolwiek dokumentami uzupełniającymi lub umowami, które należy przedłożyć, dozwolone są również stosowne poprawki do tych dokumentów lub umów (ust. 1). (…) Zgodnie zaś z art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, nie naruszając przepisów art. 11-20, wniosek o przyznanie pomocy może być poprawiony w każdym momencie po jego złożeniu, w przypadku gdy właściwy organ wykrył oczywiste błędy.

Z powyższego wynika, że regulacja przewidziana w art. 14 rozporządzenia nr 1122/2009 dotyczy merytorycznych zmian wniosku, zaś przepis art. 21 rozporządzenia nr 1122/2009 dotyczy oczywistych błędów, które nie wpływają na zakres żądania, a więc przede wszystkim kwestii związanych z brakami, błędami formalnymi” – dowiedziała się po raz kolejny ARiMR od sądu administracyjnego.

I sąd przypomniał, „że przedstawione wyżej stanowisko co do skutków usunięcia w zakreślonym przez organ terminie braków formalnych wniosku o płatności prezentowane jest – chociaż z nieco inną motywacją – w orzecznictwie innych sądów administracyjnych (por. wyroki WSA w Gliwicach z dnia 16 września 2014 r. w sprawie III SA/Gl 29/15 oraz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie III SA/Gl 226/15, a także wyroki WSA w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawach I SA/Ke 343/15 i 344/15 oraz z dnia 3 września 2015 r. w sprawie I SA/Ke 422/15 wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie III SA/Wr 334/15).”

Co stwierdziwszy, sąd uchylił zaskarżoną decyzję. „O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 p.p.s.a.” Ile kosztowała ARiMR ta wiedza – nie wiadomo, w wyroku stosowny fragment wykropkowano. Bezsprzecznie jednak trzeba do tego doliczyć koszty wydawania wszystkich obalonych decyzji.

Niepokoi jeszcze jedna sprawa.

Pomimo że to już kolejny podobny wyrok, agencja „idzie w zaparte”. Jeszcze pół roku temu otrzymaliśmy pismo grożące cofnięciem płatności tym wszystkim rolnikom, którzy przez wiele lat – nie niepokojeni podobnie restrykcyjnym podejściem – uzupełniali wnioski na żądanie agencji i otrzymywali dopłaty. 

I niestety wraz ze zmianą władzy nie zmieniło się podejście ARiMR do problemów rolników.

W załączeniu Komunikat Departamentu Płatności Bezpośrednich, wzywający do nieuwzględniania poprawek rolników w postaci uzupełnienia wniosków np. o podpis. Biurom Powiatowym nie pozostawało zatem nic innego, jak tylko stosować się do wskazówek wydanych w Centrali. Nic się nie stało? Najwyraźniej - zmian w Departamencie Płatności Bezpośrednich ARiMR nie ma. Ani merytorycznych, ani personalnych. Odeszła jednak osoba kierująca Departamentem Odwołań, wielokrotnie ujmująca się za rolnikami w podobnych sprawach. Awansowała? Być może...

Czy to na pewno dobry ruch i zapowiadający poprawę w podejściu agencji do rolników?

Pytaniem otwartym pozostaje też, czy UE będzie refundowała dopłaty wypłacone teraz w 15 tysiącach podobnych spraw (braki formalne wniosków, pewnie w różnym zakresie) za rok 2014. Chodzi o szacunkowo ok. 300 mln zł, które nie trafiły do rolników – a powinny. Na pewno nic się nie stało?

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)

 • gprawda 2016-01-24 12:46:37
  Przypominając, w arimr zatrudniono najwięcej w 2004 roku w okresie władzy sld i w 2006 roku za koalicji pis, samoobrona,lpr. Po wygranych wyborach przez po w 2007 roku znaczna część tych osób zasiliła szeregi po. Przed jesiennymi wyborami 2015 roku, te postacie organizowały protesty w arimr, pod pretekstem poprawy warunków pracy i płacy, bojkotowały obsługę wniosków obszarowych. W nagrodę zasilą szeregi kadry kierowniczej, z ramienia, w arimr
 • rolnik 2016-01-23 21:08:17
  Hejterzy z PIS-u zapomnieliście jeszcze, że PSL jest też odpowiedzialny za suszę w ubiegłym roku. Teraz minister z PIS-u z pewnością postara się wraz z innymi o sprzyjające warunki klimatyczne dla rolników w tym roku. Po tych zmianach czekamy też na zwiększone dopłaty bezpośrednie, które PIS obiecał podczas kampanii wyborczej.
 • kitamicha 2016-01-23 12:14:17
  To nie PSL to poprostu s..synstwo !
 • adam 2016-01-23 10:33:37
  zakupie ksiązke procedur płatności obszarowych obecna
 • arimr 2016-01-23 09:05:39
  to wszystko wina psl
 • rolnik 2016-01-22 23:31:50
  Siedzą niedojdy z Psl i szkodzą rolnikom. Czas ich zwolnić najlepiej dyscyplinarnie np z centrali Pani Mantur ta to napsuła krwi rolnikom. Ten babsztyl nie zna się kompletnie na przepisach prawa obowiązujących w RP. Pierwsza do zwolnienia dyscyplinarnego.
 • jari 2016-01-22 20:50:57
  Co tam dopłaty grunt ze moga pisac na forum
 • londynczyk-były własciciel piekarni 2016-01-22 18:17:40
  Polak dyma Polaka takie to polskie,Polak tylko kłócić się umie i nic nie robić na zachodzie Polak na wsi nierób,wieś dyma miasto by nie płacic podatków,złodziejstwo w czystej formie,KRUS dyma ZUS
 • nick 2016-01-22 18:00:26
  Najlepiej dawać dopłaty NA TELEFON lub NA ŻĄDANIE czy- na słowo honoru. W dooopach się poprzewracało!
 • zatroskany pracownik 2016-01-22 14:58:26
  tak dla porządku. unijne przepisy ( obowiązujace Polskę od 2004r ) stwierdzaly wyraźnie- wniosek ma byc kompletny ( tzn bez braków formalnych ) na dzień 10 czerwca. Zatem ARiMR tak powinna zorganizowac swoją prace by przyjmowac wnioski poprawnie sporządzone. A w przypadku gdy rolnik z jakichś powodów składa wniosek niekompletny należało go informowac o skutkach prawnofinansowych. A tego nie zrobiono.
  Do przyjmowania wniosków delegowano z reguły niewystarczającą ilośc pracowników, często ludzi z najmniejszym stażem pracy. To skutkowało przyjmowaniem niekompletnych wniosków.
  Najgorsze,że pracownicy byli niedoszkoleni. uważano,że np. załacznik graficzny do wniosku to coś mało istotnego ( bo przecież we wniosku była deklaracja działek ewidencyjnych i rolnych ), coś co można dostarczyć lub uzupełnić później. Dopiero jesienia 2012r centrala ARiMR w komunikacie DPB poinformowała o konieczności kompletowania Załączników graficznych do 10 czerwca. Centrala zobowiązała się,że w procedurze na 2013 szczegółowo ten temat zostanie opisany. Zobowiązania nie dotrzymano- procedury i instrukcje stanowiskowe na rok 2013 i 2014 nie zawierały tych informacji ( znaczy była ale głęboko schowana ). Dodatkowo- wnioski wprowadzano do 30 czerwca a system ZSIK/ PROW " puszczał druk wezwania do uzupełnienia braków formalnych po 10 czerwca i przyjmował korekty na takie wezwania ( a powinna w nim byc zaimplementowana blokada takich wezwań i korekt ). Dopiero jesienia 2014r w grano do systemu poprawkę, która wychwytywała korekt złożone po 10 czerwca. I zaczął się bal. Teraz sądy nakazują wypłącic pieniądze rolnikom co uzupełnili braki formalne po 10czerwca a ARIMR tego robić nie wolno bo obowiązuję ją przepis art 23 rozporządzenia kKE a płatności JPO pochodzą z budżetu unijnego. Pozostaje jedno - pieniądze płącic ze środków pobranych od kierownictwa ARiMR,
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.2.123
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!